Systemanalys på global skala – IIASA vidgar sina gränser

Publicerad 2012-10-31

Nya möjligheter till framsteg inom systemanalysforskning ges när nya medlemsländer nu inkluderas i det internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA). IIASA firade nyligen sin 40-årsdag med en konferens fokuserad på hur vetenskap och policy tillsammans kan bidra till att tackla globala utmaningar. Prof. Silveira visade på Sveriges roll i framstegen inom systemanalystillämpningar i en paneldebatt och två ECS-forskare presenterade posters i ämnen relaterade till bioenergi i utvecklings- och tillväxtekonomier.

Det internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA) firade sin 40-årsdag med jubileumskonferensen ”Worlds Within Reach – From Science to Policy”. Konferensen ägde rum i Wien och Laxenburg i Österrike under 24e - 26e oktober 2012. Forskare och politiker från hela världen samlades under dessa dagar för att diskutera hur vetenskap och policy kan samverka för att ge lösningar till globala problem.

Prof. Semida Silveira pratar med Prof. Peter Lemke, avdelningschef vid Climate Sceinces Research Division på Alfred Wegener Institute i Tyskland samt ordförande för IIASAs råd.

Sverige har varit en nationell medlemsorganisation i IIASA sen institutet bildades. Prof. Anna Ledin, generalsekreterare för FORMAS, sitter för närvarande i IIASAs råd. Prof. Semida Silveira, avdelningschef för energi- och klimatstudier (ECS) vid KTH och medlem i den svenska IIASA-kommittén, representerade Sverige i en paneldiskussion under den tredje konferensdagen. Prof. Silveira visade exempel på systemanalystillämpningar inom energi, transport och beslutsfattande. Dessutom diskuterades Sveriges roll i att utöka tillämpningarna av systemanalys för att tackla regionala och globala utmaningar.

Under konferensen presenterade även doktoranderna Brijesh Mainali och Dilip Khatiwada forskningspostrar i ämnen relaterade till bioenergi i Bangladesh och Brasilien. Doktoranderna deltog i YSSP (”Young Scientist Summer Program”) under sommaren 2011 respektive 2012. Även Prof. Semida Silveira var med i YSSP – men under sommaren 1988! Konferensen gav även tillfälle för IIASA alumni att träffas och planera för kommande år. IIASA har flera nya medlemsländer, bland andra Australien, Brasilien, Indien och Indonesien, vilket öppnar upp för nya möjligheter till framsteg inom systemanalysforskning på en global skala.

Läs mer om konferensen på conference2012.iiasa.ac.at.

IIASA alumni träff i Laxenburg.