Stålindustrin återuppfinner sig själv

Publicerad 2013-03-22

“From Scrap to Clean Energy” var temat vid eftermiddagsseminariet i Hofors den 19e mars då OVAKO invigde sitt nya ringverk som producerar stålringar för användning i vindkraftverk.

Patrik Ölund, forskningschef vid OVAKO, visade innovationer inom energieffektivisering som åstadkommits vid företaget i samarbete med sina kunder. Tom Johnstone, VD för SKF, fortsatte i samma linje och pratade om utvecklingsarbetet mot ett ambitiöst hållbarhetsprogram för SKF och hur arbetet kan skapa affärsmässiga mervärden.

Vattenfall representerades av Sandra Nilsson. Hon pratade om utmaningarna i de framtida förändringarna av elkraftsystemet och övervakningen som krävs för att garantera dess tillförlitlighet. Jonas Millqvist från Vestas gav en global utblick kring vindkraftens utveckling.

Prof. Semida Silveira

”Stålindustrin återuppfinner sig själv”, sa professor Semida Silveira. Hon berättade om att hon kommer från den så kallade Ståldalen i Brasilien, som även var födelseplatsen för den brasilianska stålindustrin och fortfarande är huvudregionen för järnmalm- och stålproduktion i Brasilien. Hon pratade om vikten av att utforma nya indikatorer för att övervaka effektivitetsförbättringar längs materials värdekedjor, såsom för stålprodukter. ”Endast då kan företagen till fullo dra nytta av fördelarna som ges av nya material och deras bidrag till att bygga upp en hållbar industri”. Ett nytt projekt vid ECS analyserar den här frågan i detalj.

Läs mer om invigningen av Ringverk 11 och se en video från eventet på OVAKOs hemsida .