Avslutade projekt

Här finns vissa av de avslutade projekt som genomförts på enheten för Tilläpampad termodynamik och kylteknik.