Beskrivning

EFFSYS2 är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21” och ”eff-Sys”, vilka sammantaget löpt sedan 1994. De tidigare programmen har varit mycket framgångsrika och fört Sverige till den internationella forskningsfronten inom området kylteknik och värmepumpar.

Vårt Projekt 

Effektivt utnyttjande av energibrunnar för värmepumpar

Sammanfattning

Projektet syftar till att ta fram rekommendationer för utformning och installation av kollektorer i borrhål för värmepumpar. Flera olika aspekter kommer att behandlas:

  1. Kartläggning av kortslutningseffekter (intern värmeöverföring) i kollektorn och av metoder för att undvika dessa.
  2. Undersökning av prestanda för olika utföringsformer på kollektorerna.
  3. Kartläggning av metoder för att säkerställa turbulent flöde utan att orsaka onödigt höga pumpeffekter, dvs optimering av flödet.
  4. Kartläggning av inverkan på prestanda och kostnad av utförande av borrhålet/borrhålen.
  5. Undersökning av värmeupptagning med tvåfas termosifon (självcirkulation).
  6. Undersökning av det dynamiska samspelet mellan värmeöverföringen i kollektor/borrhål och värmeledningen i omgivande berg.
  7. Undersökning av effekten av återlagring i olika typer av energibrunnar.

Samling av minnesanteckningar från KTHs borrhålsgrupp, åren 2006-2014 (pdf 944 kB)