GEO.POWER - Utbyte av bästa utförande inom geotermisk energi mellan europeiska regioner

GEO.POWER är ett två år långt interregionalt samarbetsprojekt vars främsta syfte är att utbyta bästa utföranden inom området lågentalpisk energitillförsel. Utvalda utföranden kommer att utvärderas tekniskt samt kostnads- och fördelsmässigt gällande dess reproducerbarhet inom de olika regionerna. Under projektet gång kommer en kunskapsbas bildas från de bästa förslagen inom de deltagande regionerna som även kan verka som underlag till framtida referensverk efter att projektet avslutats.

Det främsta resultatet från projektet kommer vara en handlingsplan för varje inblandad region med regelverk, ekonomiska och bästa tekniska lösningar inom det lokala området. Denna handlingsplan ska bidra till ökade investeringar inom det geotermiska området. Projektet initierades av provinsen Ferrara i Italien och är sammansatt av departement, regioner, lokala myndigheter, universitet och FoU-organ från åtta länder (Bulgarien, Ungern, Grekland, Italien, Sverige, Estland, Storbritannien och Belgien). Dessa länder är i olika utsträckning involverade i att uppnå de europeiska politiska mål som är satta med i samband med 20/20/20 Kyotoavtalet och EU:s direktiv gällande byggnaders prestanda. En stark teknisk bakgrund finns inom projektet tack vare deltagare med erfarenhet från stora EU-projekt som t.ex. Ground-Reach, GROUNDHIT, Ground-Med och LOW-BIN. Utgångspunkten i projektet är ett flertal bästa utföranden från städer, landsbygd och industriell sektor som av varje deltagande region kommer att utvärderas gällande dess reproducerbarhet inom den egna regionen. Tekniska, ekonomiska och miljömässiga parametrar kommer att utvärderas för att identifiera optimala parametrar för GCHP installationer givet de lokala förutsättningarna. Denna handlingsplan kan vara en milstolpe för framtida utvecklingen av GCHP inom de olika regionerna. En kommunikationsplan kommer att utvecklas med fokus på medvetenhet, ökad förståelse samt beskrivning av de fördelar GCHP kan bidra med vilket i slutända kan öka mängden gröna investeringar av denna typ.
 

Officiell hemsida GEO.POWER

Innehållsansvarig:andersn4@kth.se
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2011-09-22