Köldmedier med låg växthuseffekter

Projektet syftar till att ta fram underlag och förutsättningar för alternativa köldmedier med låg GWP vid utfasning av R134a, R410A och R404A köldmedier för befintliga och nya värmepumpar/kylanläggningar. Fokus kommer att ligga på nya köldmediers egenskaper, krav som ställs på säkerhetsutrustning, komponenter och anläggningens energiprestanda.
•Kartläggning av villkoren för utfasning av R134A, R410A och R404A köldmedier och bedömning av energieffektiviteten vid användning av nya köldmedier
•Kartläggning av termiska egenskaper och säkerhetsaspekter för nya låg GWP köldmedier och inverkan på system-prestanda vid utfasning av HFC köldmedier
•Experimentell bestämning av värmeövergång och tryckfall vid förångning och kondensation med nya köldmedier med låg GWP
•Kartläggning av kompatibilitet med polymerer, metaller samt stabilitet i och utanför systemet och experimentiell bestämning av prestanda för kompressorer och expansionsventiler med olika oljor.

Informationen om framsteg uppdateras regelbundet både här och på officiella web-sidan  av projektet.

Projektet genomförs inom Effsys Expand  forskningsprogram, finansierat av den svenska Energimyndigheten  och 7 medfinansiärer: Bosch Thermoteknik AB, Danfoss Värmepumpar AB, Kylbranschens Samarbetsstiftelse, Nibe AB, Nowab, Svensk Energi & Kylanalys AB och Svenska Kyltekniska Föreningen.

Läs mer om projektet