Senaste nytt om mobilkyla

skriven av Pavel Makhnatch (under handledning av Rahmatollah Khodabandeh och Björn Palm)

Publicerad 2013-10-28

Här är den artikel som har publicerats i KYLA+ Värmepumpar #2 2013

Ni som läst tidigare kolumner kommer säkert ihåg diskussionen om användningen av R1234yf för mobil kyla som blossat upp I Tyskland. Omställningen från användning av R134a drivs av önskan att minska bidraget till växthuseffekten av utsläppen från bilarnas AC-system. Omställningen drivs på av det s.k. MAC-direktivet, 2006/40/EC. Nära 7 år efter beslutet är det nu på väg att få praktisk betydelse, genom att användningen av R134a i nya bilmodeller förbjuds från 1 jan I år.

MAC direktivet träder I kraft trots frågetecken kring säkerheten

I ett tidigare nummer at Kyla tog vi upp de frågetecken som fortfarande finns kring säkerheten vid användning av R1234yf, det köldmedium som industrin valt för mobilkyla [1]. Säkerheten ifrågasattes I höstas av Daimler, efter en serie krocktester där köldmediet börjat brinna I 10 av 14 fall. Det är kanske inte förvånande att Daimler och andra företag reagerade på resultaten genom att kräva att införandet av förbudet mot R134a skulle skjutas upp ytterligare sex månader. Dessutom krävde det tyska naturvårdsverket att införandet skulle skjutas upp hela tre år, så att det skulle finnas tid att utveckla koldioxidsystem för mobilkyla som alternativ till R134a och R1234yf [2]. För att undvika feltolkningar gav Europakommissionen I mitten av december ut en deklaration vilken fastställde att MAC-direktivets förbud mot R134a verkligen skulle börja gälla från årsskiftet [3]. Även om deklarationen inte innehåller något nytt så klargjorde den ändå besluten och minskade risken för olika tolkningar av MAC-direktivet I olika medlemsländer.

Europakommissionen svarar på öppna frågor

För att undvika alla spekulationer om ändringar, så har kommissionen nyligen publicerat svar på några av de viktigaste frågorna kring implementeringen av MAC-direktivet [4]. Enligt denna publikation är det tydligt att kommissionen varken är villig att ytterligare skjuta upp förbudet enligt MAC-direktivet, eller att ta några nya avvikande beslut. Som stöd för ställningstagandet pekar man på att MAC-direktivet inte föreskriver något speciellt köldmedium eller någon speciell typ av kylsystem. Istället pekar man på att det är bilindustrin själva som valt att använda R1234yf [4]. Direktivet kräver att GWP för nya köldmedier inte ska ligga över 150. Kommissionen hävdar att detta värde valts för att vara I överensstämmelse med Kyoto protokollet, och påpekar att detta värde även används I andra delar av världen [4]. Man påpekar också att det inte finns några planer på att revidera MAC-direktivets gränsvärde för GWP så här bara några veckor efter att reglerna införts. Kommissionen har alltså följt sin generella princip att undvika att lagstifta om speciella tekniska lösningar, vilket skulle kunna verka hindrande för införande av andra möjliga, innovativa lösningar.

Alltför tidigt att dra slutsatser om R1234yfs ofarlighet

En stor del av kommissionens kommentar [4] behandlar säkerheten för R1234yf. Kommissionen är medveten om oron för riskerna med användning av detta medium I mobilkyla och säger att det ännu är för tidigt att fastställa säkerheten med detta medium eftersom kompetenta organ fortfarande arbetar med utvärderingen, och ingen slutpunkt för detta arbete är satt. Tills vidare deklarerar kommissionen att den “inte hittills har några bevis för att det inte finns tekniska lösningar för att begränsa brandrisken som orsakas av R1234yf I mobilkyla.” [4] Man betraktar de testprocedurer som användes av Daimler som “kontroversiella”, De säkerhetsrisker som avslöjades av Daimler anses kopplade till specifika mobil AC-system I specifika bilmodeller, och man säger att bilindustrin som är van att handskas med brännbara medier bör kunna finna lämpliga lösningar.

Under tiden har BMW, Daimler och Audi lämnat samarbetet inom SAEs internationella forskningsprojekt kring säkerheten för R1234yf. Eftersom BMW “inte är övertygade om att metoderna som används är tillräckliga för att nå en definitiv lösning som garanterar hög säkerhet”, så kommer BMW att fortsätta det interna arbetet om säkerhetsfrågorna [5].

Koldioxid fortfarande en tänkbar lösning

BMW, Daimler och Audi har inte bara lämnat samarbetet inom SAE, utan också, tillsammans med Volkswagen och Porsche, annonserat att de kommer att fortsätta utveckling av koldioxidsystem för mobilkyla. Som en kommentar till detta beslut sade Daimlers utvecklingschef: “Vi är mycket glada att vi lyckades komma överens om denna uthålliga och långsiktiga lösning tillsammans med Audi, BMW, Porsche och Volkswagen, med samarbete också med VDA (tyska biltillverkarnas branschförening) [6]. Utvecklingen av koldioxid-kylsystem kommer alltså att fortsätta.

Vad hindrar biltillverkarna att fortsätta använda R134a?

Mot bakgrund av att Daimler har deklarerat att man inte tänker använda R1234yf I sin nya A och B-klass bilar, meddelar EU-kommissionen att bilar som innehåller R134a inte överensstämmer med MAC-direktivet, varför medlemsländerna uppmanas att vidta lämpliga lagliga åtgärder. Det bör påpekas att alla bilar som tillverkas från 1 januari 2013 innefattas av förbudet mot R134a om bilmodellen typgodkänts efter 1 januari 2011.

Det bör också påpekas att EU inte kan besluta om lagliga åtgärder mot enskilda biltillverkare som inte följer regelverket. Istället är det medlemsländerna, som ansvarar för typbesiktningen av fordonen, som måste ta upp detta med tillverkarna direkt. Länderna kan vägra registrering av fordon som inte uppfyller normerna.

De omväxlande beskeden rörande biltillverkarnas val av köldmedium pekar ännu en gång på att det inte finns några perfekta köldmedier, men trots detta måste vi göra ett val. I nästa nummer av Kyla+ kanske vi fått Europaparlamentets rapport om det reviderade förslaget till ny F-gas förordning. Förordningen som reglerar användningen av köldmedier I många typer av utrustning kanske leder till nya frågeställningar att diskutera. Håll dig informerad!

Referencer

[1]

P. Makhnatch, B. Palm and R. Khodabandeh, "Är R1234yf framtidens köldmedium för mobilkyla?," KYLA+ Värmepumpar, 01 2013.

[2]

Everything R744, "UBA: “Give EU carmakers until end of 2015 to switch to CO2”," 18 Feb 2013. [Online]. Available: http://www.r744.com/news/view/3889.

[3]

European Comission, "State of Play of the EU Mobile Air-Conditioning directive (2006/40/EC)," 19 Dec 2012. [Online]. Available: http://goo.gl/Q9AHy.

[4]

European Comission, "Implementation of Directive 2006/40/EC - Questions and Answers," Feb 2013. [Online]. Available: http://goo.gl/0nHUs.

[5]

Reuters, "BMW quits industry group testing safety of new car refrigerant," 6 Feb 2013. [Online]. Available: http://goo.gl/rqZfJ.

[6]

Everything R744, "Daimler, Audi, BMW, Porsche and VW to develop CO2 MAC systems - Third time lucky?," 07 03 2013. [Online]. Available: http://www.r744.com/news/view/3957.

[7]

Everything R744, "VDA reconfirms choice of CO2 in cars," 21 Oct 2008. [Online]. Available: http://www.r744.com/news/view/807.