Stabilitet och kompatibilitet av HFO-köldmedier

skriven av Pavel Makhnatch (under handledning av Rahmatollah Khodabandeh och Björn Palm)

Publicerad 2012-08-07

Vänligen byta till den engelska versionen för mer information. Tack.