Ämnesbeskrivning - Kraft och värme

Välkommen till Enheten för Kraft och Värmeteknologi! Här kan Du finna information i första hand om den forskning som pågår på enheten. Beskrivningarna finner du genom att klicka på Projekt till vänster.

Ämnesföreträdare

Professor Andrew Martin

Beskrivning av ämnesområdet

Vid enheten för Kraft- och värmeteknologi bedrivs forskning inom området polygenerering (kombinerad produktion av el, värme, kyla, rent vatten, bränslen, etc.), stationära flöden och aeroelasticitet i turbomaskiner, samt användning av biobränslen i gasturbincykler (förgasnings- och förbränningsteknik).

Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2019-01-18