Laboratorium vid Enheten för Kraft och Värmeteknologi

Välkommen till Kraft och Värmes labb! Här bedriver vi experimentell forskning på hög internationell nivå med inriktning på turbomaskinaerodynamik, aeroelasticitet, förgasning, förbränning samt polygenerering.

Under flera decennier har vi byggt upp vår kompetens inom experimentell verksamhet i kraft-och värmeproduktion. På turbomaskinsidan är vi det främsta forskningslaboratoriet på KTH och forskar på maskiner för landbaserade tillämpningar (stationära turbiner) samt för transporttillämpningar (flygmotorer, marina turbiner). Vi har ett tätt samarbete utanför institutionsgränserna för att samla kompetens från olika områden på KTH under ett tak och därmed skapa en unik forksningsmiljö.

Laboratoriet har tidigare funnits i nuvarande Danshögskolans lokaler. Sedan 2005 bedriver vi vår verksamhet i maskinkvarteret. Vi har ett framstående repertoar av experimentell utrustning och är det enda laboratoriet på KTH som kan genomföra supersonisk provning under konstant drift. Kontakta gärna vår labbansvarig om du vill veta mer om möjligheterna att bedriva din forskning här.

Här till vänster hittar du mer om våra experimentella resurser.