Andrew Martin

Professor

Telefon: 08 790 7473

E-post: Andrew.Martin@energy.kth.se

Besöksadress: Brinellvägen 68

Forskning

Membrandestillering för avsaltning och vattenrening; termoekonomiska analyser; biobränsle och avfallsförbränning; koncentrerad solkraft.

Undervisning

Examinator i MJ2412 Förnybar energiteknik, fortsättningskurs

Studierektor
 

Curriculum Vitae

Docent i Energiteknik, KTH, 2004
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering, University of Florida, 1997
Master of Science in Mechanical Engineering, University of Florida, 1993
Bachelor of Science in Mechanical Engineering, with Honors, University of Florida, 1991

Anställd vid Inst för Energiteknik sedan 2002. Tidigare anställningar vid STFI, KTH (Inst för Kemiteknik), University of Florida, samt General Dynamics/Electric Boat Division.

Publikationer

Huvud- eller medförfattare till ca 27 artiklar i journaler och referee-granskade konferenser. Se detaljerad CV för mer information.

Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2015-03-17