Nenad Glodic

Forskare

Telefon: 08 790 8473

E-post: Nenad.Glodic@energy.kth.se

Besöksadress: Brinellvägen 68

Forskning

Min forskning inriktar sig på aeromekanik i turbomaskiner och problem som jag för närvarande undersöker är vilka är faktorer som kan ha inverkan på fladder i turbomaskiner. Fladder presenterar ett instabillt tillstånd där skovelvibrationer under vissa förhållanden kan växa sig snabbt i amplitud och leda till skovelbortfall. Detta är förstås förödande för turbomaskinen i frågan och därför man redan i design stadiet försöker undvika att skapa en turbomaskin som potentiellt kan hamna i fladder tillstånd. Att veta hur fladderstabilitet beror av faktorer som aerodynamisk asymmetri i skovel kaskader, toppspel på skovlarna och ökad skovelbelastning är av stor betydelse för turbomaskintillverkarna. Mitt mål är att genom att utföra numeriska simuleringar och experimentella undersökningar erhålla bättre förståelse om hur viktig roll spelar dessa parametrar med avseende på fladder. Ett område som också är viktigt för bättre förståelse av fladder i transoniska turbomaskiner är interaktion mellan stötvågor och gränsskikt, där jag är involverad i experimentella undersökningar.

Undervisning

Programansvarig för Erasmus Mundus Master program THRUST

Lärare i följande kurser:

  • MJ1103 Intro till Maskinteknik;
  • MJ140x Kandidatexamensarbete i Uthålliga Energisystem,
  • MJ2241 Flygmotorteknik I,
  • MJ2244 Flygmotorteknik II,
  • MJ2430 Termiska Strömningsmaskiner
  • MJ2246 Raketmotorteknik,
  • MJ2482 Mätteknik i Aeromekanik

Curriculum Vitae

2014- forskare inom aeroelasticitet i turbomaskiner
2008-2013 doktorandstudier inom Energiteknik på Kraft och Värme, KTH, Stockholm; Teknisk Licentiat Juni 2013
2003-2008 Civilingenjörsutbildning på KTH, inriktning Flygteknik (Examensarbete inom energiteknik)
1998-2001 Militärakademin i Belgrad, inriktning Flygvapen
1994-1998 Militärgymnasiet i Belgrad, inriktning Flygvapen

Publikationer

Glodic N., Bartelt M., Vogt D., Fransson T., 2009
“Aeroelastic Properties of Combined Mode Shapes in an Oscillating LPT Cascade”,
Proceedings of the 12th International Symposium on Unsteady Aerodynamics, Aeronautics & Aeroelasticity in Turbomachines, Imperial College London, ISUAAAT 12, I12-S8-2

Glodic N., Vogt D., Fransson T., 2011
“Experimental and Numerical Investigation of Mistuned Aerodynamic Influence Coefficients in an Oscillating LPT Cascade”
ASME Paper GT2011-46283

Glodic N., Vogt D., Fransson T., 2012
“Influence of Tip Clearance Modelling in Predictions of Aeroelastic Response in an Oscillating LPT Cascade”,
Proceedings of the 13th International Symposium on Unsteady Aerodynamics, Aeronautics & Aeroelasticity in Turbomachines, Tokyo, ISUAAAT 13
 

Glodic N., 2013
“Sensitivity of Aeroelastic Properties of an Oscillating LPT Cascade”,
Licentiate Thesis, Royal Institute of Technology, Department of Energy technology, Stockholm 2013, ISBN 978-91-7501-809-6

Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2015-01-30