Reza Fakhrai

Forskare

Telefon: 08 790 7429

E-post: Reza.Fakhrai@energy.kth.se

Besöksadress: Brinellvägen 68

Forskning

- Förbränning
- Katalytisk förbränning
- "Flameless" förbränning
- Biomassa användning och omvandling teknologi
- Svartlut förbränning
- Förgasning
- Computational Fluid Dynamics (CFD) i samband med fasta bränslen

Undervisning

- Examinator Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik (MJ2424)
- Lärare i:
Förbränningslära (MJ2420)
Förnybar energi (MJ2411)
Förnybar energi fortsättningskurs (MJ2412)
Uthållig kraftproduktion (MJ2405)
Tillämpad kraft- och värmeteknologi (MJ2426)
Tillämpad Energiteknik, Projektkurs (MJ2409)

Handledare av flera examensarbeten

Curriculum Vitae

Publikationer

Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2012-06-02