Uppvärmning och Ventilation

Enheten för Uppvärmning och Ventilation bedriver forskning och undervisning kring energisystem i byggnader.

Byggnader är en vital del av samhället och orsakar tyvärr ca 40% av energianvändningen och utsläpp av växthusgaser. Samtidigt skall sektorns energianvändning minska drastiskt inom ganska kort tid. Utmaningen är att de flesta av de byggnader som finns 2050 redan finns. Det är alltså inte möjligt att nå miljömålen inom segmentet genom effektivare nybyggnationer. Omfattande arbete inom det befintliga beståndet är därför av utomordentlig vikt.

Enheten bedriver forskning och utbildning inom energisystem i byggnader och dess energianvändning. Kurspaketet består av en kedja av kurser som kompletterar varandra och ger studenten en stabil grund för dels projektering av nya energisystem i byggnader men också att utvärdera och uppgradera energisystem i befintliga byggnader.

Innehållsansvarig:Joachim Claesson
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2013-01-04