Enheten för Energisystemanalys (KTH-DESA)

Enhetschef: Prof. Mark Howells

Mer information om avdelningen finns på den engelska versionen av den här hemsidan.

Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2013-01-04