Bioenergiexperter träffas på KTH för att främja ett afrikanskt samarbete

Publicerad 2013-06-11

Afrikanska och svenska experter träffades på KTH för att diskutera utvecklingen av en afrikansk bioenergiplattform. Insatsen samordnades av UNCTAD i samarbete med KTH.

Under sista veckan i maj kunde afrikanska experter ta del av svenska erfarenheter inom bioenergiområdet och besöka ett antal anläggningar. Man diskuterade vilka utmaningar som kan kopplas till främjandet av bioenergi, både vad gäller politik, konverteringsteknik och bioenergins användning i Afrika. Syftet var att diskutera hur man skulle gå vidare för att utveckla en afrikansk bioenergiplattform. Idén att utveckla plattformen uppkom under Rio+20, och insatser inom området samordnas av UNCTAD, en av KTHs samarbetspartner sedan några år tillbaka. Mötet coh studiebesöken kunde genomföras tack vare stöd från SSEESS. De afrikanska deltagarna kom från Malawi, Moçambique och Zambia. De svenska deltagarna kom bland annat från SEI, SLU, Svebio, Chemrec, Stora Enso och Ena Energi. UNCTAD och KTH kommer att framföra slutsatserna från mötet vid African Carbon Forum, som äger rum i Abidjan i början av juli. Förhoppningen är att kraftsamlingen kommer att resultera i att en tydlig strategi för bioenergins utveckling på den afrikanska kontinenten kan börja ta form. 

Mötets deltagare