Energiplanering inom stålindustrin - SSABs möjligheter och utmaningar

Publicerad 2014-05-14

Inom ramen för ECS-kursen Energiplanering och dess tillämpningar lär sig studenterna om energiplanering från olika intressenters perspektiv. I år har kursens fördjupningsdel varit fokuserad på stålindustrin. Studenterna genomför projekt i nära samarbete med den svenska stålproducenten SSAB. SSAB sponsrade dessutom ett studiebesök vid deras fabrik i Borlänge den 8e maj 2014.

Studenterna besökte SSABs fabrik i Borlänge. Här är studenterna tillsammans med kursassistenerna Johannes Morfeldt och Maria Xylia samt institutionsadministratören Petra Rytterholm.

Kursen Energiplanering och dess tillämpningar är en masterkurs som ges årligen av ECS. I kursen studeras energiplanering samt implementering av åtgärdsplaner för energi- och klimatfrågor som bidrar till övergången mot en grön ekonomi. Olika aktörers roller i energiplanering presenteras av inbjudna föreläsare, såsom den kommunala rollen, energiföretagens roll, industrins roll samt andra marknadsaktörers roller. I kursomgången 2014 fokuserade fördjupningsdelen av kursen på energiintensiv industri. Fallstudier inom energiplanering genomfördes tillsammans med stålproducenten SSAB.

Kursen syftar till att ge förståelse för hur man går från planering till åtgärder i energirelaterade förändringarna. Förståelsen ges genom analyser av pågående processer och projekt samt deras roller i övergången mot en grön ekonomi. Svenska erfarenhet i att utveckla hållbara energisystem används som utgångspunkt för analyserna.

Nästa kursomgång kommer att ges under våren 2015. Sista dag att anmäla sig är 15e oktober (via antagning.se ).