Forskningsområden

I vår forskning undersöks modeller för en effektiv utveckling av globala hållbara energisystem. Tanken är att identifiera pragmatiska lösningar med hänsyn till effektivitet, tillgänglighet och hållbarhet, som kan återskapas i nya miljöer.

För närvarande kan forskningen vid avdelningen delas in i tre teman:

  • Hållbara bioenergisystem,
  • Elektifiering av landsbygden,
  • Energieffektivisering samt
  • Energi- och klimatpolitik.

Mer information om våra forskningsområden finns i den engelska versionen av hemsidan.