Enheter inom Institutionen för Energiteknik

Institutionen för Energiteknik är inriktat på forskning och utbildning med syfte att bidra till hållbara energisystem. Institutionen har fyra enheter med forskningsområden av både teknisk och tvärvetenskaplig karaktär.

solceller, vindkraft, maximering av platsresurser

Forskningsområdena inkluderar turbomaskiner, aeroelasticitet, termisk energilagring, bränslecellsteknik, förbränning av biobränslen, värmepumpsteknik, värme- och ventilationsteknik, inomhusklimat, värmeöverföring, energi-och klimatpolitik, marknadsanalyser och bedömning av hållbarhet, modellering av energisystem i byggnader och stadsdelar, modellering av resursflöden på nationell och regional nivå.

Forskningstraditionen har sin bas i maskintekniken, men sträcker sig mot kemi, materialvetenskap, fysik, regional planering och ekonomi.

Institutionens personal och studenter kommer från hela världen och bildar en mycket internationell miljö.

Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2015-05-08