Influence of the deep petroleum transformation on the CO2 budget of the atmosphere

Tid: To 2018-06-14 kl 13.00

Plats: Sal M311 (Brinellsalen), Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Aleksandr Serovaiskii , Energiteknik

Opponent: Reader Kostya Trachenko, University of London, Storbritannien

Handledare: Doc. Vladimir Kutcherov

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-15