Renewables based polygeneration for rural development in Bangladesh

Tid: Må 2017-05-22 kl 10.00

Plats: Sal M3, Brinellvägen 64, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Md. Ershad Ullah Khan , Energiteknik

Opponent: Bitr.Prof. Erik Ahlgren, Inst. för Energi & Miljö, Chalmers tekniska, högskola, Göteborg

Handledare: Prof. Andrew Martin

2017-05-22T10:00 2017-05-22T10:00 Renewables based polygeneration for rural development in Bangladesh (Energiteknik) Renewables based polygeneration for rural development in Bangladesh (Energiteknik)
Till sidans topp