Semiconductor-ionic Materials for Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells

Tid: Fr 2019-03-29 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Muhammad Afzal , Energiteknik

Opponent: Dr. Hab. Armelle Ringuedé, Institut de Recherche de Chimie de Paris, (IRCP) Frankrike

Handledare: Prof. Andrew Martin

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-02-25