The Influence of Flow Leakage Modelling on Turbomachinery Blade Forcing Predictions

Tid: On 2019-02-06 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Tobias Gezork , Energiteknik

Opponent: Prof. Mehdi Vahdati, Mechanical Engineering, Imperial College London, Storbritannien

Handledare: Prof. Björn Laumert

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-01-10