Institutionen för Energiteknik: Ledning

Prefekt för institutionen är Professor Björn Laumert.

Professor Björn Laumert, Prefekt

Institutionen för Energiteknik har en ledningsgrupp bestående av prefekten, övriga enhetsansvariga, studierektorerna samt ansvariga för institutionens utbildningsprogram.

Undervisningen är en gemensam angelägenhet på institutionsnivå, men ansvaret för flertalet kurser är utlagt på institutionens enheter.

Forskning, forskarutbildning och en stor del av undervisningen leds och utförs självständigt inom varje avdelning. Enheterna ansvarar för sin egen ekonomi.

Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2019-05-09