Hållbar Energiteknik, SUE

Hållbar Energiteknik är masterprogrammet för M, BD och P på de svenska civilingenjörsprogrammen

Ämnesområdet Energiteknik är högaktuellt: Det går knappast att öppna en tidning utan att mötas av artiklar som beskriver ny energiteknik, metoder för effektivsering eller behovet av omställning av energisystemet. Hela energisektorn är under omstöpning och här finns många utmaningar för kreativa och framsynta ingenjörer som månar om vår framtida miljö.

Det är knappast något teknikområde som är, och har varit, så intimt sammankopplat med utvecklingen av vårt samhälle som energitekniken. Tillgång på energi i form av elektricitet, kyla och värme kommer alltid att vara en fundamental förutsättning för ett uthålligt samhälle. Det är dock troligt att dagens huvudsakliga energikällor i framtiden kommer att kompletteras av andra. Allt högre ställda miljö- och effektivitetskrav är en stor utmaning för forskning och utveckling och en garanti för en dynamisk utveckling av energisektorn i Sverige och andra länder.

Nya miljövänliga och effektiva ”produktionstekniker” och, inte minst, effektivare energianvändning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden. Ett allt mer integrerat synsätt kommer att krävas av morgondagens ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt. Vår uppfattning är att den tekniska förståelsen och förmågan att analysera och modellera små eller stora energisystem är en förutsättning för att ekonomi och miljöfrågor skall hanteras i sitt rätta perspektiv. Energibranschen är affärsmässigt stadd under kraftig omvälvning och en avreglerad elmarknad är bara en del av en spännande vitaliseringsprocess.

Utbildningsbeskrivning

Energitekniken omfattar i stort sett alla typer av omvandling och överföring av energi i olika apparater och anläggningar.

Vid Institutionen för Energiteknik behandlas både grundläggande områden som termodynamik, strömningslära och värmeöverföring, och tillämpade som gas- och ångturbiner, förbränningslära, värmepumpar, inomhusklimat, fjärrvärme, fjärrkyla, förnybar energi (sol och vind), värmepannor, kärnreaktorer och kärnkraftssäkerhet, kylning av elektronik, energibesparing och miljöfrågor för att bara nämna några.

Forskning bedrivs vid institutionen inom många olika områden, både om systemstudier, kraftproduktion och energianvändning.