Utbildningsverksamhet

Institutionens kurser ger en bra grund för karriärer inom kraftindustrin, tillverkningsindustri och byggnadsindustrin, konsultbolag, myndigheter samt för avancerad forskning inom det breda området tillämpad energiteknik. Ämnesområdena är intimt kopplade till vår forskningsaktiviteter och omfattar bland annat termisk energiomvandling, polygenerering, turbomaskiner, uppvärmning- och ventilationsteknik, kyl- och värmepumpsteknik, biobränsle, solenergi, energisystemanalys, energiresursutvärdering, energipolicy och klimatstudier.

Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2012-10-12