Våra kurser

Våra kurser ämnar att ge en bra grund för att arbeta vidare inom kraftindustrin, tillverkningsindustri och byggnadsindustrin, samt för avancerad forskning inom det breda området tillämpad energiteknik. Våra ämnesområden omfattar bland annat termisk energiteknik, uppvärmnings- och ventilationsteknik, kyl- och värmepumpteknik, energiomvandling inom termiska kraftverk.

Alla våra kurser administreras via Bilda

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Kurskatalog Webbsida
  Grund och avancerad nivå        
MJ231V Aerospace Business Integration 30 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2451 Chefskurs i systemteknik tillämpat inom energi- och miljöområdet - projektkurs 3 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1450 Chefskurs i systemteknik tillämpat inom energiområdet 6 Grundnivå Kurskatalog  
MJ2425 Elektronikkylning 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 6 Avancerad nivå Kurskatalog Webbsida
MJ2413 Energi och miljö 6 Avancerad nivå Kurskatalog Webbsida
MJ2472 Energiplanering och dess tillämpningar 9 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2473 Energipolitik 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 9 Grundnivå Kurskatalog  
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1140 Energisystem och hållbar utveckling 6 Grundnivå Kurskatalog  
MJ2140 Energisystem och modeller I 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1403 Energiteknik 6 Grundnivå Kurskatalog Webbsida
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3 Grundnivå Kurskatalog  
MJ2410 Energy Management 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ141X Examensarbete inom Design och produktframtagning, grundnivå 15 Grundnivå Kurskatalog  
MJ142X Examensarbete inom Farkostteknik, grundnivå 15 Grundnivå Kurskatalog  
MJ143X Examensarbete inom Materialdesign, grundnivå 15 Grundnivå Kurskatalog  
MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15 Grundnivå Kurskatalog  
MJ144X Examensarbete inom teknik och management, grundnivå 15 Grundnivå Kurskatalog  
MJ220X Examensarbete inom energi och klimat studier, avancerad nivå 30 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ218X Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå 30 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ211X Examensarbete inom kraft och värmeteknologi, avancerad nivå 30 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ214X Examensarbete inom kylteknik, avancerad nivå 30 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ216X Examensarbete inom tillämpad termodynamik, avancerad nivå 30 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ219X Examensarbete inom uthålliga byggnader, avancerad nivå 30 Avancerad nivå Kurskatalog Webbsida
MJ215X Examensarbete inom värmetransporter, avancerad nivå 30 Avancerad nivå Kurskatalog Webbsida
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2244 Flygmotorteknik, fortsättningskurs I 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2247 Flygmotorteknik för höghastighetsflygning 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1455 Framtidens energiteknik 7.5 Grundnivå Kurskatalog  
MJ2420 Förbränningslära 6 Avancerad nivå Kurskatalog Webbsida
MJ1404 Fördjupningsarbete i uthålliga energisystem 15 Grundnivå Kurskatalog  
MJ2411 Förnybar energi 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ234V Förnybara biobränsle-baserade energisystem 3 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2450 Hållbarhet, sociala modeller - religioner och offentliga angelägenheter 5 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2470 Instrument för analys av klimatpåverkan 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2150 Internationell projektledning 15 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1431 Introduktion till termodynamik, strömningslära och värmetransport 6 Grundnivå Kurskatalog  
MJ235U Kylning av elektronik /Uppdragsutbildning/ 3 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1102 Maskinteknik 10 Grundnivå Kurskatalog  
MJ2421 Modellering av termodynamiska system 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2440 Mätteknik 3 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1001 Projektarbete inom energiteknik 18 Grundnivå Kurskatalog  
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2246 Rocket Propulsion 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2429 Strömningsmaskiner 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2455 Säker energiförsörjning, del 1 - ledarskap och fallstudier 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2457 Säker energiförsörjning, del 2 - hot och innovation 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö 6 Avancerad nivå Kurskatalog Webbsida
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9 Grundnivå Kurskatalog  
MJ2407 Uthållig energianvändning 9 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 6 Avancerad nivå Kurskatalog  
MJ1401 Värmeöverföring 6 Grundnivå Kurskatalog  
           
  Forskarnivå        
MJ3121 Introduktion till Polygeneration 3 Forskarnivå Kurskatalog  
MJ3336 Kunskapsaspekter inom energiteknik 7.5 Forskarnivå Kurskatalog  
MJ3116 Termodynamik 7.5 Forskarnivå Kurskatalog  
MJ3114 Värmeöverföring 7.5 Forskarnivå Kurskatalog  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2015-02-02