Fokus på Leancentrum

 
 • Utveckling av vår ”Trampbilsfabrik”, en lean-utbildning uppbyggd kring deltagarnas förbättringsarbete vid montering av trampbilar i en monteringsline.
 • Utvärdering och utveckling av vår kurs Lean Ledarskap, 7,5 hp.
 • Produktionslyftet - Utbildnings- och coachningsansvarig i Stockholmsregionen.
 • Utveckling av utbildningen Lean Produktion 7,5 hp tillsammans med de andra lärosätena inom Produktionslyftet.
 • Integrerar forskningen i Leancentrum genom samarbetet med Professor Jörgen Eklund på STH, KTH
 • Handledare för examensarbeten och delaktiga i leanutbildningar för teknologer på KTH
  Internutbildningar i förbättringsarbete på olika avdelningar på KTH.
 • Samverkan med bl.a Södertälje kommun i EU-projektet MatLust och utveckling av ”leanprogrammet” inom projektet
 • Lean Excellence nätverket
 • Seminarium & workshops inom Lean
 • Arbetet i Lean Forums styrelse

Kalender

Till sidans topp