Startprogram Produktionslyftet - Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean


Att löpande förbättra kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna
kring det som är viktigt. Avgörande är ledarskap samt att ni investerar tid och
kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt
kan driva i rätt riktning. Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i
Södertälje med start den 27 mars 2018.

Tid: Ti 2018-03-27 kl 09.00 - 17.00

Föreläsare: Bengt Savén, Johanna Strömgren

Plats: C21 (Trampbilsfabriken)

Träff 1 18-03-27 – introduktion till ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean” En omvärldsanalys presenteras och diskuteras med tonvikt på ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean”. Vi kommer också gå igenom vad som krävs för förnyelse i grunden. Vidare ges utrymme för diskussioner i gruppen för att värdera det vi hör.

Produktionslyftets Startprogram (pdf 453 kB)

www.kth.se/itm/inst/hpu/leancentrum/produktionslyftet

2018-03-27T09:00 2018-03-27T17:00 Startprogram Produktionslyftet - Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean Startprogram Produktionslyftet - Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean
Till sidans topp