Lean och ledarskap 7.5 hp

"Teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean ledarskap, varvas i kursen. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor."

Kursbeskrivning

Är du redo för framtidens ledarskap?
Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och utveckling?
Ledarskapet är avgörande för en organisations leanresa.
Vad är det som skiljer lean ledarskap från annat ledarskap?

Kursen utgår från fyra huvudteman:

1) utveckla och tydliggör ditt operativa ledarskap

2) coachning och utveckling av medarbetare

3) att leda organisatorisk förändring

4) att arbeta med visioner och mål för en långsiktig utveckling

Tidigare kursdeltagare har givit kursen betyg 4,8 av 5. Se citat nedan:
”Tänk om jag kunde få fabriksledningen att gå kursen, vad mycket lättare mitt arbete hade varit då!” - leankoordinator på stort industribolag

”Först nu förstår jag vad det handlar om att arbeta med vårt eget produktions-system, nu ska jag engagera min nya ledningsgrupp i utvecklingsarbetet!”
– fabrikschef inom processindustri

”Gå gärna ihop med en kollega. Lycka till med en givande kurs!”
 – chef inom offentlig sektor

Kursmål

Efter avslutad uppdragsutbildning ska du kunna:

 • diskutera och resonera kring modeller för Lean ledarskap
  relaterat till ledarskapets förutsättningar och hållbarhet samt hur detta
  påverkar ditt eget ledarskap,
 • analysera och utvärdera var din egen verksamhet/avdelning
  befinner sig utifrån ett lean ledarskapsperspektiv,
 • förklara metoder som tillämpas inom lean ledarskap, föreslå de
  som är lämpliga för den egna verksamhetens/avdelningens
  förbättringsarbete och använda dessa,
 • utifrån resonemang kring leanprinciper formulera en vision och
  konkretisera den i en handlingsplan för verksamheten.

Kursupplägg

Kursen omfattar 10 dagar, fördelade på 5 kurstillfällen. Dessa innehåller föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, studiebesök och praktiska övningar,
inklusive analys av såväl det egna ledarskapet som den egna verksamheten.

Du kommer att få hemuppgifter mellan kurstillfällena i syfte att fördjupa dina kunskaper om lean ledarskap. Uppgifterna utgår från din egen organisations
arbete med utveckling av ledarskapet.

Kursen genomförs i samarbete mellan KTH Leancentrum i Södertälje och Skolan för Teknik och Hälsa på KTH. Föreläsarna är en blandning av forskare och praktiker från t.ex. KTH, Karolinska institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings Universitet, Swerea IVF, Södertälje kommun, Saab Aeronautics, Scania och AstraZeneca.

Du kommer bl.a. att lära dig:

 • Lean, ledarskap och lean
  ledarskap
 • Hur en organisation kan
  arbeta för att implementera lean på ett hållbart sätt
 • Ledarskap och lean i relation till effekter, såsom kvalitet och hälsa.
 • Ledarskapets förutsättningar

Målgrupp

Personer i arbetsledande befattning (chefer och förbättringsledare), inom både den privata och den offentliga sektorn, som har påbörjat sitt leanarbete.

Deltagarna förutsätts ha grundkunskaper i lean samt bör vara vana i rollen som ledare..

Anmälningar tas emot löpande i mån av plats!

Fullbokad!

Kontakta Johanna Strömgren för information om nästa kursstart.

Kursstart

18 september 2018
Kursträffarna är två dagar vardera.

Kursdatum

Träff 1 - 18-19 sep (-18)
Träff 2 - 9-10 okt
Träff 3 - 13-14 nov
Träff 4 - 11-12 dec
Träff 5 - 13-14 mars (-19)

Plats
KTH Södertälje
OBS! Ny Adress, Kvarnbergagatan 12
(återkommer med lokal)

Anmälan
Löpande anmälan

Kostnad
35 000 kr exkl. moms
(Fika, lunch och kurslitteratur ingår). Rabatt ges om ni är fler från samma företag.

.

Till sidans topp