Lean Produktion 7,5 hp

Med start 2018

Kursbeskrivning

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:

  • Strategier och principer för Lean produktion
  • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
  • Design av värdeflöden
  • Dragande och tryckande produktionssystem
  • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
  • Lagarbete, engagemang och delaktighet
  • Ledningssystem med PDCA-metodik
  • Företagssamverkan längs värdeflöden
  • Transformation till en Lean företagskultur

Kursupplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Fastställda kurstillfällen 2018-2019

Kursen ges i samarbete mellan Chalmers Professional Education och Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Träff 1: 4-5 december, 2018 Strategier och principer för Lean

Träff 2: 22-23 januari, 2019 Förbrukningsstyrd produktion

Träff 3: 5-6 mars, 2019 Stabila processer och standardiserat arbetssätt

Träff 4: 2-3 april, 2019 Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetoder, engagemang och delaktighet

Träff 5: 7-8 maj, 2019 Ledningssystemet, företagssamverkan och kulturförändring.

Kurslitteratur
Jeffrey Liker, The Toyota Way, Liber, 2009
Modig & Åhlström, Detta är Lean
Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Målgrupp

Personer inom organisationer som överväger en Lean affärsstrategi.

Pris

41 000 kronor (exklusive moms) per deltagare. Priset inkluderar kurslitteratur, fika och lunch.

Anmälan

Du anmäler dig via:

chalmersprofessional.se/sv/utbildningar/lean-produktion-75-hp-1?date=5929

Till sidans topp