Produktionslyftet i Stockholm

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där KTH ansvarar för region Stockholm (Stockholms län). Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En avgörande förutsättning för framgång är företagets beredskap till omprövning och eget hårt arbete.
 

Vill du veta mer?

Läs mer på produktionslyftet.se

Kontakta oss


 

Till sidans topp