Utbildning

Institutionens utbildningar består av ett civilingenjörsprogram, två högskoleingenjörsprogram, ett magisterprogram samt behörighetsgivande utbildning.

Här får be blivande ingenjörerna redan från årskurs ett tillämpa sina studier i nära samarbete med industri och företag i närområdet.

Till sidans topp