Välkommen till IIP!

Välkommen till Institutionen för Industriell Produktion, ITM-skolans mer industriella gren med fokus på alla aspekter som stöttar och möjliggör produktion.

Snart är din kollega en robot

Igår arbetade de i tryggt förvar bakom ett stängsel, imorgon jobbar de sida vid sida med människor. I och med det EU-baserade forskningsprojektet SYMBIO-TIC som leds av KTH är det tänkt att riktigt tunga och starka industrirobotarna ska ta ett steg framåt på världens arbetsplatser. Dessutom ska robotarna kunna förstå så väl talkommandon som teckenspråk.

Lihui Wang, Professor at the KTH Department of Production Engineering, who has coordinated the project.

Kan man verkligen samarbeta med en robot?

Robotar är viktiga spelare i dagens tillverkningssystem, men i anpassningsförmåga och flexibilitet ligger de långt efter oss människor. Samarbetet mellan människa och robot kan vara nyckeln till framgång och medlemmar i det stora EU-projektet SYMBIO-TIC har ägnat fyra års intensiv forskning för att förbättra det.