Antagning och finansiering

Varje doktorands utbildning är unik, och varierar beroende på projekt, handledare och individuella kvalifikationer. För att genomföra en doktorsgrad arbetar doktoranden på ett forskningsprojekt som till slut leder till en avhandling. Du kommer att antas till ett forskningsområde som integreras med din utbildning och lägga upp en individuell studieplan tillsammans med dina handledare.

Den vanligaste vägen till en doktorsgrad på KTH är att ansöka om en doktorandanställning. Blir du utvald kommer du att bli anställd av KTH och därmed tjäna månadslön.

För att bli anställd som doktorand måste du:

1.Hitta en lämplig doktorandanställning

Lediga tjänster annonseras ut fem gånger per år: februari, april, juni, september och december. Datumet för sista ansökningsdag kan variera.

2.Se till att du uppfyller kraven

Förutom de generella kraven som gäller för alla doktorander så måste du även uppfylla de specifika krav som just din doktorandsanställning kräver. Dessa står specificerade i annonsen.

3.Ansöka om platsen

När du har hittat en tjänst du finner intressant och uppfyller kraven för är du välkommen att skicka in en digital ansökan via vårt rekryteringssystem. Detta kan nås via annonsen. Ett mejl skickas till dig för att bekräfta din ansökan.

4.Klara urvalsprocessen

Varje ansökan tas emot och utvärderas. Både akademiska och personliga kvalifikationer beaktas. I urvalsprocessen inkluderas vanligtvis intervjuer med utvalda kandidater, personligen eller online.

5.Ta emot och acceptera erbjudandet

När urvalsprocessen är klar och de ansvariga akademikerna har enats om ett beslut kommer samtliga sökande att underrättas om resultatet. Om du har blivit utvald och accepterar jobberbjudandet kan du fortsätta med steg 6 till 8.

6.Skapa en individuell studieplan

Tillsammans med din tilltänkta handledare kommer du att skapa en individuell studieplan och ansöka om antagning till forskarutbildningen, vilken leder till en doktors- eller licentiatexamen.

7.Antagning

Skolan antar dig till en doktorsavhandling och du kommer att följa ett doktorandprogram. Du är nu registrerad som doktorand hos KTH.

8.Anställning

När du har gått igenom de ovanstående stegen kommer du att bli anställd hos KTH. Vänligen notera att icke-EU/EEA medlemmar behöver ett visum/uppehållstillstånd för att bli anställda och bo i Sverige.

Övriga alternativ till forskarutbildningar

Villkoren och ansökningsförfaranden för alternativen ovan skiljer sig från de på KTH.

Tillhör: Industriell produktion
Senast ändrad: 2015-05-06