Produktion 2030-SIO

Ett av målen i agendan strategisk innovation för den svenska produktionen, även känd som produktion 2030 är gemensama forskarutbildningsaktiviteter som administreras av Produktionsakademien. Forskarstuderande anstälda inom Akademin, vid något företag eller Institut och inskrivna vid någon Högskola eller Universitet, kan ansöka om medlemskap i forskarskolan direkt till forskarskolan (se i menyn ovan) och kostnadsfritt få tillgång till de Produktion2030 stödda kurserna i kursmatrisen.  Även industri- eler institutanställda som inte är inskrivna vid någon Högskola eller Universitet kan ansöka om att få ingå i forskarskolan som industrimedlem och därmed få mot en kursavgift delta i kurser, tillgång till all kursinformation, nyheter och inbjudan till de olika gemensamma årliga forskarskoleaktiviteterna samt diplom när minst 15poäng av forskarskolans kurser klarats av. Licentiater och Doktorer inskrivna i forskarskolan  erhåller ett intyg och diplom över deltagande i forskarskolan Produktion2030.

Läs mer här

Tillhör: Industriell produktion
Senast ändrad: 2015-05-04