Digital Smart Produktion

DSP

Enhetschef

Antonio Maffei

Digital Smart Production

 Avdelningen för Digital Smart Produktion (DSP) bedriver forskning inom området digitalisering och integration av avancerad IT-teknik inom tillverkningsindustrin.

DSP-forskare arbetar i nära samarbete med svenska och internationella företag och är aktiva i standardiseringsinsatser både för organisatoriska och informationsrelaterade aspekter. DSP-enheten har aktiviteter inom de områden som är kopplade till idén om en digital fabrik. Forskning inom ämnet affärsmodeller kopplar de tekniska och strategiska dimensionerna med syfte att stödja innovationsprocessen.

DSP forskar också på olika aspekter av styrsystemen för industriautomation.Målet är att nå "plug and produce": självorganiserande, självlärande och dynamiskt anpassningsbara produktionssystems-moduler. Gruppen har en stor kompetens inom process- och produktionsberedning och bidrar till paradigmen Learning Factory.

Resultatet av de tidigare nämnda forskningsinsatserna förmedlas i flera relaterade kurser som DSP erbjuder studenter från grund- till högutbildningsnivå. 

Innehållsansvarig:info@iip.kth.se
Tillhör: Industriell produktion
Senast ändrad: 2019-02-03