Forskningsområde Industriell produktion

Industriell produktion (IP) omfattar all teknik som huvudsakligen gäller verkstadsteknisk framtagning av produkter samt metoder som har direkt inverkan på denna tillverkning. Området innefattar allt från konstruktionsaspekter på tillverkning till montering av detaljer till funktionella produkter samt kretsloppsfrågor i samband med dessa discipliner.

Inriktningar

Inom forskarutbildningsämnet finns – förutom Industriell produktion utan angivande av speciell inriktning – följande inriktningar:

Hållbara Produktionssystem 

Tillverkning och Mätsystem

Digital Smart Produktion

XPRES