KTH/IIP Produktionskommitté

Presentation

KTH/IIP Produktionskommitté är en fristående aktivitet knuten till Institutionen för Industriell Produktion. Målet för verksamheten är att genom olika aktiviteter sprida kunskap och skapa nätverk mellan produktionstekniker samt mellan forskare och produktionstekniker inom området produktion. Exempel på medel för att nå detta är ERFA-kurser (Metodik för erfarenhetsbaserad problemlösning i grupp) samt föredrag och seminarieserier inom området produktion. Vid seminarieserierna är avsikten att med hjälp av experter från industrin och forskare från industri/universitet förmedla kunskap inom respektive område. Kommittén har också till viss del varit bollplank vid beredningen av KTH-projekt, med EU-stöd.

Aktuellt

För närvarande pågår en serie seminarier om ytor där det hittills hållits 4 seminarier.

Ytor inte bara Ra-En översikt, (21 oktober 2010)

Fokus på Surface Engineering, (7 april 2011)

Fokus på ytor/funktion hos stål, (20 oktober 2011)

Ytor vid skärande bearbetning, (30 maj 2012)

Ett nytt seminarium planeras till hösten.

Ett pågående EU-stött projekt med anknytning till kommittén är Experience Transfer Model (ETM) ett ERFA-projekt med deltagande från ett flertal länder. För ytterligare information se www.etmodel.eu

Historik

Kommittén bildades 2010 och har sitt ursprung i en produktionskommitté som tidigare funnits inom Svenska Mekanisters Riksförening (SMR). SMR ingår idag i KTH/IIP Produktionskommittés nätverk.

Värt att nämna bland tidigare aktiviteter är ett seminarium med temat Svensk produktion världsbäst? och en workshop om Höghållfasta stål (27 november 2007) samt ERFA-seminarieserie (2007-2009).

Frågor och svar

Har du några frågor kontakta KTH/IIP Produktionskommitté på prodkom@iip.kth.se