Andreas Archenti

Professor

Kontakt

Telefon: 08-790 8353, Fax: 08-21 08 51

E-mail: archenti@kth.se

Besöksadress: Brinellvägen 68, rum K315

Biografi

Professor Andreas Archenti forskar inom ämnet precisionsteknologi och metrologi och han är forskningsledare för området precisionstillverkning och metrologi. Han har en Civilingenjörsutbildning i Maskinteknik (2007), och doktorerade inom Maskin- och processteknologi (2011) under handlendning av Professor Mihai Nicolescu, och utsågs 2014 till docent i precisionstillverkning och metrologi. Som gästforskare hos National Institute of Standars and Technology (NIST, Gaithersburg MD, USA) utför han forskning på integrerad metrologi för smarta maskinsystem. Han är även associerad medlem av CIRP (den internationella akademin för produktionstekniskforskning) och sekreterare för Scientific Technical Comittee Precision Engineering and Metrology (STC-P). Hans forskning har belönats med Alde Nilsson ABB-Stiftelsens pris för framstående forskning inom produktionsteknologi (2011).

Dr Archenti är också föreståndare för forskning och utbildningscenter Center for Design and Management of Manufacturing Systems (DMMS) på KTH. Som föreståndare är han ansvarig för samordning av aktiviteter inom forskning, utbildning och informationsspridning mellan akademi och industri.

Forskning

På 1300- och 1700-talet, under renässansen, skapade kända konstnärer som Michelangelo och Leonardo da Vinci konst på en nivå av precision som aldrig tidigare skådats. Detta var tillstor del möjligt genom deras påhittighet och förmåga att länka samman teknologi med konst samt att utveckla nya tekniker och metoder som möjliggjorde hög nogrannget och precision. Till exempel, utan precisions principer är det svårt att förklara, hur den kände italienska renässansskulptören, målaren och arkitekten Michelangelo kunde, trots låg spatial styvhet och volymetrisk noggrannhet, skapa den kända statyn David. Detta är anmärkningsvärt eftersom Michelangelos mejselmärken visar att detta kräver en upplösning på 0.25 mm över statyns hela höjd som är 5 meter, vilket ger en dynamisk intervall 20000:1. 

Idag är den strategiska forskningen i precisionsteknologi fokuserad på omfattande tillämpningsområden för system och komponenter från flygindustrin och kärnkraftsindustri till elektroniska, medicinska och optiska delar i miniatyr. Efterfrågan på hög-precisionssystem och delar är driven av behovet att uppnå mål inom teknik, ekonomi och miljö. De tekniska målen är relaterade till: (I) förbättra de mekaniska och fysiska egenskaperna som är relaterade till komponenternas fysikaliska egenskaper; (II) förbättra operativ prestanda och säkerhet för system och komponenter som arbetar i svåra miljöer. Ekonomiska mål siktar mot att minska design och produktionskostnader och eliminera avfall. Miljömål är relaterade till att minska massan av komponenter, vilket leder till lägre energikonsumtion och reducerade koldioxidavtryck och förbättra processens dynamiska stabilitet genom att minska vibrationen. Genom detta minskas behovet för omarbete.

I denna kontext dirigeras Dr Archenti's forskningsaktivitet till fyra fokusområden:

 1. Utrustning: design och byggnad av precisionsmaskiner och metrologiska instrument;
 2. Metrologi: kallibrering, spårbarhet och osäkerhet;
 3. Processer: processer för precisionstillverkning;
 4. Komponenter: dimensionella, geometriska egenskaper och ytfinish

Utbildning

2011

Doktorsexamen
Vetenskaplig avhandling: A Computational Framework for Control of Machining System Capability - From Formulation to Implementation.

Kungliga Tekniska högskolan

Stockholm, Sverige

2008

Licentiatexamen
Vetenskaplig avhandling: Model-Based Identification of Machining Systems Characteristics

Kungliga Tekniska högskolan

Stockholm, Sverige

2007

Civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot mekatronik
Examensarbete: Machining system testing - static and dynamic analysis

Kungliga Tekniska högskolan

Stockholm, Sverige

Curriculum Vitae

2014 Utnämnd Docent i Precisionstillverkning och metrologi

Projekt

Pågående projekt

 • COMACH - Clean, Precise and Defect-Free Composite Parts Machining Robot, Vinnova E!Kluster SMART, grant no: 202100-3054 
 • NC tool path - optimisation for non-cutting process steps, grant no: PMH Application lab
 • FriText - Friktionskontroll genom ytstrukturering, grant no: Vinnova 2017-05540
 • HiCut - Nanostructured vibration-damping coatings for high-performance cutting technologies, grant: Vinnova Eurostar 2017-03571
 • SUMMIT - SUstainability, sMart Maintenance och fabrisksdesIgn Testbed, grant: Vinnova 2017-04773
 • MCGUIDE - a simulation based GUIDE to MAChinability assessment, grant: Vinnova 2016-05397  
 • SUSTAIN-CRYO - Hållbar produktionsteknik via bearbetning med kryogen teknik, grant: Vinnova 2017-03057
 • SMASh - Smart Maintenance Assessment, grant: Vinnova 2017-01652
 • COROMA - Cognitively enhanced robot for flexible manufacturing of metal and composite parts – grant no: EU - H2020-FoF-2016.723853
 • DAIMP - Data Analytics in Maintenance Planning, grant: Vinnova 2015-06887

Asvlutade projekt

 • SMB - Sensor-based metrology, grant no: PMH Application lab
 • CHARMS - Characterization of machining systems, grant: PMH Application lab
 • OFP4p - Non-destructive characterization concepts for production, grant: Vinnova 2015-03721
 • COMPIT - Capability of Machining Systems and Performance Improvement Technologies, grant: Vinnova 2012-03684.
 • SU2 - Skärteknisk utbildning 2, grant: Vinnova 2014-03908
 • SusManComp - Sustainable Manufacture of Future Engine Components, grant: Vinnova 2012-00933
 • Robust Machining, grant: Vinnova 2009-2012

Kurser

Dr. Archenti är ansvarig/involverad i följande kurser:

 • MG2110  - Avancerad mätteknik (9 hp), andra cykeln, KTH Industriell Produktionsteknik, lärare.
 • MG2109  - Avancerad tillverkningsteknik (9 hp), andra cykeln, KTH Industriell Produktionsteknik, lärare.
 • MG2103  - Industriell Produktionsteknik (6 hp), andra cykeln, KTH Industriell Produktionsteknik, kursansvarig och lärare.

DMMS

Dr Archenti är även föreståndare för utbildnings och forskningscentrumet Design and Management of Manufacturing Systemes - DMMS på KTH. Klicka på länken nedan för mera information om DMMS.

DMMS

Publikationer

Andreas Archentis publikationer i DiVA