Farazee Mohammad Abdullah Asif

Doktorand

Kontakt

Telefon: 08-790 9076, Fax: 08-21 08 51

E-mail: aasi@kth.se

Besöksadress: Brinellvägen 68, rum K334

Biografi

Farazee Asif har en doktorsexamen och startade sin karriär på Industriell Produktion som masterstudent 2005. Han anslöt sig till avdelningen som fakultetsledamot 2006 och sedan dess har han varit inblandad i både forskning och utbildning. Hans forskning faller inom området cirkulär ekonomi i bredare mening men handlar främst om modellering och simulering av komplexa system som är relevanta för cirkulära tillverkningssystem som syftar till resursskydd.

Farazee Asif är också involverad i utbildningsaktiviteter och har i dagsläget en position som koordinator för det internationella Masterprogrammet i Industriell Produktion och Management. Han undervisar kvalitetsmanagement för masterstudenter och ansvarar för kursen Kvalitet som erbjuds på KTH.

Utbildning

2017

Teknisk Doktorsexamen

Industriell Produktion, Cirkulär ekonomi

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

2011

Tekniskt Licentiat

Industriell Produktion, Cirkulär ekonomi

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

2009 - 2010

Pedagogisk utbildning

Ingenjörsutbildning

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

2006

M.Sc.

Maskinteknik, produktdesign och produktionsutveckling

Högskolan Dalarna

Dalarna, Sverige

2002

B.Sc.

Maskinteknik

Islamic University of Technology

Gazipur, Bangladesh

Projekt

Forskningsprojekt

 • Produktion2030 CiNergy - Circular Manufacturing in Energy Industry

 • EUREKA Eurostars SerBIT - Integrerad IT-plattform för att stödja OEMs vid genomförandet av Service Based Business Model (pågående)

 • ResCoM - Resource Conservative Manufacturing - omvandlar avfall till högvärdesresurs genom slutna produktsystem (pågående)
 • Vinnova Forska & Väx - Innovative small and Medium size Industry - Integrerad IT-plattform för servicebaserade affärsmodeller för SMEs inom - (Februari 2016)
 • Vinnova FFI - Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material – (Oktober 2015)
 • Svenska institutet - SI Livscykelhantering och hållbarhet i den Baltiska regionen (December 2013)
 • Vinnova FFI - Miljövänliga energieffektiva fabriker - (Maj 2012)
 • KTH-hållbarhetsfinansierat tvärvetenskapligt samarbetsprojekt - (2014)

Utbildningsprojekt

 • Tempus - Mellanöstern-partnerskap inom hållbar teknik (Oktober 2014)

Interna KTH-projekt

 • Education Assessment Exercise (EAE) - Deltog i projektet för att utvärdera kvaliteten på masterprogrammet som erbjuds på KTH (2011)

Avdelningens interna projekt

 • Designade ett antal E-learning kurser samt utvecklade en E-course plattform, (2006 - 2007)

Publikationer

 1. Lieder, M.; Asif, Farazee M.A.; Rashid, A.; Mihelič, A. & Kotnik, S. (2018). A conjoint analysis of circular economy value propositions for consumers: Using “washing machines in Stockholm” as a case study. Journal of Cleaner Production, 172, 264-273.

 2. Lieder, M.; Asif, Farazee M.A.; Rashid, A., Mihelič, A. & Kotnik, S. (2017): "Towards circular economy implementation in manufacturing systems using a multi-method simulation approach to link design and business strategy", International Journal of Advanced Manufacturing Technology(online)

 3. Lieder, M.; Asif, Farazee M. A. & Amir Rashid (2017): "Towards Circular Economy Implementation: An agent-based simulation approach for business model changes", Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. DOI: 10.1007/s10458-017-9365-9

 4. Michael Lieder, Ruud de Bruijckere, Farazee Asif, Mattias Löfstrand, Amir Rashid (2016): "An IT-platform prototype as enabler for service-based business models in manufacturing industry", Proceedings of The 7th International Swedish Production Symposium 2016, Lund, Sverige.

 5. Asif, Farazee M. A.; Lieder, Michael & Rashid, Amir (2016): "Multi-method simulation based tool to evaluate economic and environmental performance of circular product systems", Journal of Cleaner Production, 139, 1261-1281.

 6. Farazee M.A. Asif, Amir Rashid, Carmine Bianchi, Cornel M. Nicolescu:"System dynamics models for decision making in product multiple lifecycles", Resources, Conservation and Recycling, Volume 101, Augusti 2015, Sida 20-33
 7. Xu, Z.; Asif, Farazee M. A.; Löfstrand, M; Rashid, A. & Tymoshenko, S. (2014): "Information Requirements and Management for Service Based Business Models", Proceedings of The 6th International Swedish Production Symposium 2014, paper no. 63, 16-18 September 2014, Göteborg, Sverige
 8. Rashid, A., Asif, Farazee M. A., Krajnik, P. & Nicolescu, Cornel M. (2013): "Resource Conservative Manufacturing: An essential change in business and technology paradigm for sustainable manufacturing." Journal of Cleaner Production, 57, 166–177.
 9. Asif, Farazee M. A., Bianchi C., Rashid, A. & Nicolescu, Cornel M. (2012): "Performance Analysis of the Closed Loop Supply Chain", Journal of Remanufacturing, 2:4 (6:e November 2012)
 10. Adane, Tigist F., Nafisi, M., Asif, Farazee M.A., Semere, Daniel T., Nicolescu, Cornel M. (2012): "System Dynamics Analysis of Energy Usage: Case Studies in Automotive Manufacturing". Proceeding of the 5th International Swedish Production Symposium, 6:e - 8:e November 2012, Linköping, Sverige
 11. Rashid, A., Asif, Farazee M. A., Krajnik, P. & Nicolescu, Cornel M. (2012): "Multiple Life Cycles Product Systems: Redefining the Manufacturing Paradigm for Resource Efficient Production and Consumption". CIRP 10th Global Conference on Sustainable Manufacturing, 31:a Oktober- 2:a November, 2012, Istanbul, Turkiet.
 12. Asif, Farazee M. A. (2011): "Resource Conservative Manufacturing: a new generation of manufacturing", Lic. Avhandling vid Industriell produktion, Kungliga Tekniska Högskolan, September 2011, 978-91-7501-112-7
 13. Asif, Farazee M. A. & Nicolescu, C. M., (2010): "Minimizing Uncertainty Involved in Designing the Closed-loop Supply Network for Multiple-lifecycle of Products", Proceeding of the 21st DAAAM World Symposium, Oktober 2010, University of Zadar, Zadar, Kroatien (Tidningen har godkänts av granskningskommittén)
 14. Asif, Farazee M. A.; Semere, D. T.; Nicolescu, C. M. & Haumann, M., (2010): "Methods Analysis of Remanufacturing Options for Repeated Lifecycle of Starters and Alternators". The Proceeding of the 7th International DAAAM Baltic Conference ,"Industrial Engineering”, Kyttner, B (Ed)., pp 340-345, ISBN-978-9985-59-982-2, 22-25 April 2010, Tallinn, Tallinn University of Technology, Estland
 15. Asif, Farazee M. A.; Semere, D. T.& Nicolescu, C. M. (2009): "A Novel Concept for the End-of-life Vehicle (ELV)".The Proceeding of the International 3rd Swedish Production Symposium, Rosen, B. G., pp 325-331, ISBN: 978-91 633-6006-0, 2-3 December 2009, Göteborg, Sverige
 16. Asif, Farazee M. A., (2004): "Methods of Concept generation for Product Development". The proceedings from the 2nd seminar on Development of Modular Products, Erixon, G. & Kenger, P., pp 73-78, 13-14 December, 2004, Campus Framtidsdalen, Högskolan Dalarna, Sverige

Avhandlingar

 1. Doktorsavhandling - "Circular Manufacturing Systems: A development framework with analysis methods and tools for implementation"
 2. Licentiatavhandling - "Resource Conservative Manufacturing: A New Generation of Manufacturing"
 3. Masteravhandling - "Reliability analysis of Manufacturing Systems, Implementing Reliability Centered Maintenance (RCM) in small sized industry"

Kurser

 • Produktion ( MG1024 ), lärare

 • Kvalitet ( MG2033 ), lärare, kursansvarig

 • Kvalitetskontroll ( MG2202 ), lärare, kursansvarig