Ove Bayard

Universitetsadjunkt

Kontakt

Telefon: 08-790 6360, Fax: 08-21 08 51

E-mail: oveb@kth.se

Besöksadress: Brinellvägen 68, rum P341

Biografi

Ove Bayard arbetar som lärare, koordinator och handledare i olika kurser på Institutionen för Industriell Produktion inom Skolan för Industriell Teknik och Management. Förutom detta är han aktiv i några olika forskningsprojekt. Ove är född 1967 och har doktorsexamen samt licentiatexamen inom området Industriell Produktion.

Forskning

Oves huvudsakliga forskningsaktivitet på IIP/KTH koncentreras på ämnet modellering av metallskärande processer som också är hans huvudintresse inom forskning.

EPRODE/ EPRODEC

Ove deltog i EPRODE, ett projekt som syftade till att utveckla en enhetlig läroplan för produktionstekniker i Europa. Projektet beviljades och sanktionerades av Europeiska unionen. Just nu är han involverad i projektet EPRODEC, som är efterträdaren till projektet EPRODE. EPRODECs fokus är certifieringsprocessen för läroplaner för produktionstekniker.

Forskningsmeriter

 • Licentiatavhandling vid namn “Investigation of the verification techniques for modelling turning processes."
 • Doktorsavhandling vid namn “Investigation of Forces and Contact Area for Modelling Turning Processes."

Forskningsaktiviteter och utbildningsmeriter

 • Medverkande i "Short Cut"-projektet. Short Cut är ett nationellt projekt som fokuserar på metallskärande processer och är finansierat av Strategiska stiftelsen samt flera svenska företag.
 • Koordinator för EPRODEC-projektet. Ove har deltagit i EPRODE, ett projekt vilket syftade till att ta fram ett enhetligt curriculum för produktionstekniker i Europa. Projektet beviljades och sanktionerades av Europeiska Unionen. Just nu är han involverad i projektet EPRODEC, som är efterföljaren till projektet EPRODE. Fokus för EPRODEC är certifieringsprocessen av curriculat för roduktionsteknikerna.
 • Koordinator för kursen Efficient Engineering (4G1134 Effektiv Produktion).
 • Lärare och koordinator för studentprojekt i kursen Mechanical Engineering (4A1101 Maskinteknik).
 • Lärare och labbassistent i kursen Manufacturing Technology and planning (4G1184).
 • Lärare och koordinator för studentprojekt inom en kurs för Design and Product Realization C (4F1814 DOP C).
 • Lärare och koordinator för kursen Machining for production Engineers (4G4209 Bearbetningsteknik för Produktionstekniker).

Pedagogiska kurser

 • English for MMT teachers: Workshop 1: Written English
 • English for MMT teachers: Workshop 2: Written English
 • English for MMT teachers: Workshop 3: Spoken English
 • Att kommunicera
 • Högskolepedagogik 1

Utbildning

Ove Bayard presenterade sin doktorsavhandling, med titeln “Investigation of Forces and Contact Area for modelling Turning Processes”, år 2003. Hans huvudhandledare var Prof. Bo Lindström. Forskningsarbetet baserades på resultat från teoretiska analysmetoder såsom FEM-program samt resultat från experimentella undersökningar. I det experimentella arbetet har olika typer av testutrustningar använts. Syftet med hans projekt har varit att ta fram relevanta prediktiva processmodeller. Oves projekt var en del av ett större forskningsprojekt vilket syftade till att erhålla en bättre kunskap om och förståelse för mekanismerna vid skärande bearbetning och de parametrar som påverkar processen.

När han började sina doktorandstudier på KTH hade Ove Bergsingenjörsexamen från Materialtekniklinjen på KTH. Han har också läst Management, CAD/CAM samt arbetat en tid som personlig assistent för handikappade.

Curriculum Vitae

Jan 2007 - pågående

Universitetsadjunkt

Industriell Produktion, Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

2003 - 2006

Seniorforskare och Adjunkt

Industriell Produktion, Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

2003

Doktorsexamen

Industriell Produktion, Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

1995 - 2003

Doktorand

Moddellering av skärningsprocesser i metall

Industriell Produktion, Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

2000

Licentiatsexamen

Materialbearbetning

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

1998

Specialkurs i pedagogik

1995

Personlig assistent

Täby Kommun

Stockholm, Sverige

1994 

CAD/CAM

1993 - 1994

Managementstudier

1992

Civilingenjörsexamen

Metallurgi och materialteknik

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

1988

Militärtjänst

Boden, Sverige

1986 Certifikat från vetenskapligt program på gymnasieskola

Publikationer

 • 1. Nicolescu, M., Bayard, O., Areskoug, M.: "Designing and Implementing a European Production Engineering Education", 3rd CETUSS Workshop, Cross-disciplinarity in Engineering Education, Uppsala, Sweden, 05/12/2005 (2005).

 • 2. Bayard, O.: “Investigation of Forces and Contact Area for Modelling Turning Processes”, Dept of Production Engineering, ISSN 1650-1888, TRITA-IIP-03-02 (2003).

 • 3. Bayard, O.: “Investigation of the verification techniques for modelling turning processes”, Dept of Materials Processing, ISSN 1104-7135, TRITA-MT 2000:009 (2000)