Robert Tomkowski

Forskare

Kontakt

Telefon: 073-7652215

E-mail: rtom@kth.se

Besöksadress: Brinellvägen 68

Biografi

Dr Robert Tomkowski kommer från Polen, där han färdigställde sin doktorsavhandling med hederbetygelser(9.668 poäng av 10) i December 2013, ämnet var "Analysis of stereometric features of surfaces after abrasive processes with the use of the new parameters of evaluation". Mellan 2008 och 2015 arbetade och organiserade han alla aktiviteter i Laboratory of Micro- and Nanoengineering (eller MicroNanoLab) i Chair of Precision Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, hos Koszalin University of Technology (Polen).

Han var chef för detta labb från 2011 till maj 2015. Sedan dess har han varit forskare på Kungliga Tekniska Högskolan inom metrologi, där han utforskar den icke-destruktiva magnetmetoden kallad Barkhausen Noise genom Vinnova-finansierat projekt. Projektet avslutas hösten 2018.

Från och med 2015, är han också konsult hos Scania Tekniskt Centrum i Södertälje, inom området NDT och ytmetrologi.

I dagsläget jobbar han som forskare hos IIP inom EUROSTAR EU-projektet betitlat Nanostructured Vibration-Damping Coatings For High-Performance Cutting Technologies – HiCut , där IIP är forskningspartner. HiCut-projektet fokuserar på en robust, high-yield, low cost, miljövänlig tillverkningsprocess för att producera VibraCoat, en nano-komposit för tillverkningsapplikationer.

Forskning

Dr Tomkowskis huvudsakliga mål är att utveckla nya Hi-Techlösningar och kunskap enligt Industrial Revolution 4.0 och hållbara, robusta produktionssystem. I sin vetenskapliga verksamhet sysslar han särskilt med:

 • precisionsbearbetningsprocesser (subtraktiva och additiva),

 • ytintegritetsmätning med olika mätmetoder, såsom:
  • kontaktmätningsmetoder (stylus, AFM, STM),
  • optiska mätningsmetoder (interferometri, confocal, SEM, 3D scanning etc.),
  • mätning av restspänningarna (Röntgendiffraktion(XRD) och Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI) samt Magnetic Barkhausen Noise (MBN)),
 • Modellering och sum (Matlab, Comsol),
 • Ingenjörsberäkningar och maskininlärning (Matlab, R, Python).

Utbildning

2016 – april 2018

Forskare med KTH-stipendiat

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

2015 – 2016

Forskare med KAMI-stipendiat

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

2013

Doktorsexamen

Maskinkonstruktion och drift, Metrologi, Ytmetrologi

Koszalin University of Technology

Koszalin, Polen

2005 – 2010

Doktorand

Koszalin University of Technology

Koszalin, Polen

2000 – 2005

Civilingejörsexamen, Högskoleingenjörsexamen

Maskinkonstruktion och drift, Design av tekniska datorsystem

Koszalin University of Technology

Koszalin, Polen

1994 – 2000

Maskinist

Maskinverktygsteknik

Technical School of Mechanical Engineering

Polen

Curriculum Vitae

Arbetslivserfarenhet

2018 - 2019

Forskare i EU-projekt

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm, Sverige

2015 – pågående

Konsult

NDT-metoder, ytmetrologi

Scania CV AB

Södertälje, Sverige

2014 – 2017

Biträdande lektor

Koszalin University of Technology

Koszalin, Polen

2014 – 2015

Biträdande lektor

The Jacob of Paradyż University of Applied Sciences

Gorzów Wielkopolski, Polen

2008 – 2014

Forskare, Chef för MicroNanoLab, oberoende teknik-konsult

Koszalin University of Technology

Koszalin, Polen

2009 – 2010

Lärare i grafisk design

Computer College Koszalin

Koszalin, Polen

Administrativ och organisativ erfarenhet

 • Dekanens representant för främjandet av Faculty of Mechanical Engineering, 2008 - 2015
 • Koordinator av dekanskontoret på National Qualifications Framework för studieriet: Investeringar och industriella genomföranden, 2012 - 2015
 • Editor av forskningskonferens: XXXVII Scientific School of Abrasive Machining, Koszalin, Polen 23 - 25.09.2014
 • Sekreterare för konferensen,som kombinerades med mötet mellan Committee for Machine Design och the Section of Fundamentals of Technology of the Polish Academy of Sciences, för ämnet "Complementary systems for regional development. EDUCATION, KNOWLEDGE, INNOVATIONS. ", Koszalin, Polen 2010.

Från 2006 till 2017 deltog Dr Robert Tomkowski i 10 forskningsprojekt, publicerade 17 publikationer, inklusive 5 index av JCR (Thomson Reuters), var medförfattare av 2 monografier och 16 kapitel i konferensböcker. Han var också ansvarig för 4 slutrapporter av forskningsprojekt, samt för 5 ansökningar av nya forskningsprojekt (total finansiering i summan av cirka 5 miljoner kronor). Han är också medförfattare av mjukvaran för analys av yttopografin, såkallad ATOP, utvecklade i Matlab® (polska). Läs mer på LinkedIn

Projekt

Pågående projekt

 1. HiCut – Nanostructured Vibration-Damping Coatings For High-Performance Cutting Technologies,Vinnova Eurostar 2017-03571, Sverige, Projektperiod: 09.2017 – 09.2019

 2. FFI OFP4p – Non-destructive characterization concepts for production, Vinnova 2015-03721, Sverige, Projektperiod: 11.2015 – 10.2018

Avslutade projekt

 • 1Innovative, hybrid abrasive tools for the light alloys machining – Plats: Koszalin University of Technology, Koszalin, Polen, Projektperiod: 01.11.2013 – 31.10.2016. (implementation project)
 • Hybrid system for monitoring, optimization and prediction of the quality in precision grinding processes using artificial intelligence methods to integrate the knowledge of operators and diagnostic data – Plats: Koszalin University of Technology, Polen, Projektperiod: 05.2011 – 05.2014.
 • The laser method of active control of the geometric structure of precisely machined surfaces using imaging and analyzing the scattered light – Plats: Koszalin University of Technology, Koszalin, Polen, Projektperiod: 05.2011 – 05.2014
 • New methods and tools to the micro and nano-grinding and to the nano-finishing of materials used in mechatronics and nanoengineering – Plats: Koszalin University of Technology, Koszalin, Polen, Projektperiod: 03.2010 – 03.2013.
 • Adaptive model of the geometric properties of machined surface for the monitoring of machine cutting process – Plats: Koszalin University of Technology, Koszalin, Polen, Projektperiod: 03.2010 – 03.2012
 • The laser system for testing parameters of very smooth surfaces based on the new method of the measuring scattered light – Plats: Institute of Mathematical Machines, Warsaw, Polen, Projektperiod: 06.2011 – 12.2012.
 • Measurements and analysis of surfaces topography created by progressive technologies and cold rolling sheet from point of view of classical materials and nanomaterials and their mechanism of establishment – Forskningsprojekt inom ramen för polsk-tjeckiskt samarbete, Projekt No. 8071/2010 (RP) – MEB 051021 (ČR), Plats: Koszalin University of Technology in Koszalin, Polen och VŠB Technical University of Ostrava, Ostrava, Tjeckien, Projektperiod: 07.2009 – 07.2011.
 • System for analysis and evaluation of the topography of technical surfaces – Plats: Koszalin University of Technology, Koszalin, Polen, Projektperiod: 10.2007 – 09.2010.
 • Fundamentals of the new precise grinding methods and processes of micro- and nano-grinding – Place: Koszalin University of Technology, Koszalin, Polen, Projektperiod: 10.2006 – 11.2009.

Kurser

Alla kurser lärdes tidigare vid Polska universitet:

 • Metrologi (föreläsning)

 • Presentation och data-analys (föreläsning)
 • Tekniska beräkningar och analys (föreläsning och projekt)
 • Operativ forskning (föreläsning och övningar)
 • Praktiska applikationer av operativ forskning (föreläsning och labb)
 • Grunder för innovationsdesign (projekt)
 • Management av implementationsprojekt (föreläsning och övningar)
 • Förutsägelse i teknologi (föreläsning)
 • Metoder och applikationer av artificiell intelligens (labb)
 • Processövervakning och diagnostik (labb)
 • Modellering av produktionsprocesser (labb)
 • Beslutsteori och operativ forskning (labb)
 • Teknisk använding av databaser(projekt)
 • Datorsystem (labb)
 • Operativsystem (labb)
 • Grunder i kreativitet (övningar)

Publikationer

Granskade artiklar

 1. Iwona Michalska-Pożoga I., Tomkowski R., Rydzkowski T., Kumar Thakur V.: "Towards the usage of image analysis technique to measure particles size and composition in wood-polymer composites", Industrial Crops and Products, Vol. 92, 2016, 149–156, (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.08.005) (IF 3.449)

 2. Janiszewska-Olszowska J., Tomkowski R., Tandecka K., Stepien P., Szatkiewicz T., Sporniak-Tutak K., Grocholewicz K. (2016): "Effect of orthodontic debonding and residual adhesive removal on 3D enamel microroughness", PeerJ 4:e2558, 2016, (https://doi.org/10.7717/peerj.2558) (IF 2.18)
 3. Janiszewska-Olszowska J., Szatkiewicz T., Tomkowski R., Tandecka K., Grocholewicz K.: "Effect of orthodontic debonding and adhesive removal on the enamel – current knowledge and future perspectives – a systematic review", Medical Science Monitor, 2014; 20:1991-2001, (DOI: 10.12659/MSM.890912) (IF 1.403)
 4. Lipiński D., Kacalak W., Tomkowski R.: "Methodology of evaluation of abrasive tool wear with the use of laser scanning microscopy", SCANNING, 2013 (DOI: http://dx.doi.org/10.1002/sca.21088) (IF 1.304)
 5. Haluzíková B., Valíček J., Škubala P., Harničárová M., Bražina D., Szarková V., Koštial P., Kušnerová M., Rokosz K., Tomkowski R., Kapłonek W.: "Identification of surface quality of plastic electrodes after blasting, Defect and Diffusion Forum, vol. 334-335, 2013, 71-76 (DOI:10.4028/www.scientific.net/DDF.334-335.71)
 6. Tomkowski R., Lipiński D., Kacalak W.: "Measurement and analysis of residual stresses in Ti6Al5 using electronic speckle pattern interferometry (ESPI)", Measurement Automation Monitoring, 2013, Vol. 11, 1223-1226
 7. Tomkowski R., Kapłonek W., Kacalak W., Łukianowicz Cz., Lipiński D., Cincio R.: "Digital filtering methods in the assessment of surface topography", Measurement Automation Monitoring, 2013, Vol. 06, 507-510
 8. Tomkowski R., Kacalak W.,Lipiński D.:"Evaluation of the surface topography after precision machining", Journal of Machine Engineering, Vol. 12/4, 2012, 81-98
 9. Lipiński D., Kacalak W., Tomkowski R.: "Application of the laser scanning microscopy to evaluation of abrasive tool wear", Journal of Machine Engineering, Vol. 12/4, 2012, 99-116
 10. Kapłonek W., Nadolny K., Tomkowski R.: Valicek J., "High-accuracy surface topography measurements of abrasive tools using a 3D optical profiling system", Measurement Automation Monitoring, 2012, Vol. 05, 443-447
 11. Kapłonek W., Tomkowski R., Zeleňák M.: "Measurements of surface topography of microfinishing films with use of confocal laser scanning microscopy", Measurement Automation Monitoring, 2012, Vol. 01, 37-39
 12. Kapłonek W., Łukianowicz Cz., Tomkowski R.: "Confocal laser scanning microscopy used for assessment of stereometric features of engineering surfaces", Measurement Automation Monitoring, 2011, Vol. 11, 1409-1413
 13. Kacalak W., Szafraniec F., Tomkowski R., Lipiński D., Łukianowicz C.: "Methodology for evaluation of classification abilities of parameters characterizing stereometry features of surface irregularities", Measurement Automation Monitoring, 2011, Vol. 05, 542-546
 14. Kapłonek W., Tomkowski R.: "Analysis of the surface topography of diffractive optical elements by white light interferometry", Measurement Automation Monitoring, 2009, Vol. 04, 272-275
 15. Kacalak W., Bałasz B. Tomkowski R., Lipiński D.: Królikowski T., Szafraniec F., Tandecka K., Rypina Ł., "Scientific problems and development trends of abrasive micromachining", Mechanik, 8–9, 2014, 157-170
 16. Kacalak W., Tomkowski R., Lipiński D., Szafraniec F.: "System to the analysis and the evaluation of the topography of surfaces after grinding processes", Mechanik, 8–9, 2014, 219-226
 17. Lipiński D., Kacalak W., Szafraniec F., Tomkowski R.: "Methodology of neural modelling of grinding process using analytical and experimental data", Mechanik, 8–9, 2014, 255÷260

Granskade konferensbidrag

 1. Tomkowski R., Jonsson S., Lundin P., Nerman P.: "Penetration depth investigation of Barkhausen noise signal for case-hardened components", 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing - ICBM12, 2017
 2. Tomkowski R., Kapłonek W., Łukianowicz Cz., Lipiński D.: "Mapping accuracy of the surface topography in optical measurements", The 11th International Scientific Conference "COORDINATE MEASURING TECHNIQUE" CMT2014, 2014, 182-187
 3. Kacalak W., Szafraniec F., Tomkowski R., "Modeling methodology of abrasive grains made of different materials", Innovative Manufacturing Technology 2, 555–562, The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland, 2012, (in polish)
 4. Tomkowski R., Kacalak W., Lipiński D.: "Methodology of evaluation of extra smooth surfaces with the use of new evaluation parameters", International Conference on Surface Metrology, France, Annency, 2011, 64-71
 5. Lipiński D., Kacalak W., Tomkowski R.: "Methodology of evaluation of abrasive tools’ wear with the use of laser scanning", International Conference on Surface Metrology, France, Annency, 2011, 72-78
 6. Kacalak W., Szafraniec F., Tomkowski R., Lipiński D., "Analiza cech stereometrycznych powierzchni po obróbce ściernej z wykorzystaniem informacji o rozmieszczeniu i ukształtowaniu wierzchołków", 3rd International Manufacturing Conference 2010 Contemporary problems of manufacturing and production management [book of abstracts], The Institute of Mechanical Technology, Poznań University of Technology, 2010, 92-92
 7. Kacalak W., Szafraniec F., Lipiński D., Tomkowski R., "Analiza komplementarności wybranych zbiorów parametrów stereometrycznych powierzchni", 3rd International Manufacturing Conference 2010 Contemporary problems of manufacturing and production management [book of abstracts], The Institute of Mechanical Technology, Poznań University of Technology, 2010, 91-91
 8. Tomkowski R., Kacalak W., Lipiński D., "Analiza właściwości stereometrycznych powierzchni w procesach mikro- i nanowygładzaniu", Podstawy i technika obróbki ściernej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Łódzkiej, 2010, 427-440
 9. Kacalak W., Tomkowski R., Szafraniec F., Lipiński D., "Cechy stereometryczne i wyróżniające powierzchnie o bardzo niskiej chropowatości", 3rd International Manufacturing Conference 2010 Contemporary problems of manufacturing and production management [książka abstraktów], Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska, 2010, 94-94
 10. Kacalak W., Majewski M., Lipiński D., Królikowski T, Tomkowski R., Szafraniec F., Kunc R., "Innowacyjne zastosowania sztucznej inteligencji w budowie i eksploatacji maszyn", 3rd International Manufacturing Conference 2010 Contemporary problems of manufacturing and production management [książka abstraktów], Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska, 2010, 16-18
 11. Łukianowicz Cz., Tomkowski R., "Analysis of topography of engineering surfaces by white light scanning interferometry", Proceedings of the 12th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Publications Rzeszów University of Technology, 2009, 63-67
 12. Tomkowski R., Tomkowska A., Kacalak W.: "Analysis of values chosen parameters in relation to evaluation of stereometric properties and classification of surface features", Proceedings of The 12th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Publications Rzeszów University of Technology, 2009, 289-293

Monografier

 1. Tomkowski R., "Analysis of stereometric features of surfaces after abrasive processes with the use of the new parameters of evaluation", Doktorsavhandling, Faculty of Mechanical Engineering, Koszalin University of Technology, 2013
 2. Tomkowski R., "Computer algebra systems, Manual in electronic version for blended learning" (på polska), Realisation under EU projekt “Koszalin University of Technology development program in the field of technical education”, 2011

Forskningsartiklar

 1. Janiszewska-Olszowska J., Szatkiewicz T., Tomkowski R., Tandecka K., Grocholewicz K.: "Effect of orthodontic debonding and adhesive removal on the enamel – current knowledge and future perspectives – a systematic review", Medical Science Monitor, 2014; 20:1991-2001, (DOI: 10.12659/MSM.890912) (IF 1.403)

Böcker och bokkapitel

 1. Paweł Pawlus (ed.) et al., "Development of surface metrology", Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 2012, 57-69
 2. Kacalak W., Lipiński D., Bałasz B., Królikowski T., Bernat A., Tomkowski R., Szafraniec F.: "Selected problems in measurement of surface irregularity, surface roughness assessment and classification of the surface topography based on their stereometric features", Tendencje rozwoju metrologii i aparatury naukowej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010, str. 7-64 (på polska)
 3. Kacalak W., Tandecka K., Tomkowski R.: "Methodology of analysis and evaluation of the surface topography of the abrasive films", Podstawy i technika obróbki ściernej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Łódzkiej, 2010, 177-192 (in polish)
 4. Kapłonek W., Tomkowski R.: "The application of the Talysurf CLI 2000 measuring system to the surface topography evaluation of the abrasive tools", Współczesne problemy obróbki ściernej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, 225-234 (på polska)