Ledning

Prefekt

Professor Mauro Onori

08-790 66 37

onori@kth.se

Enhetschef för administration (vakant)

Studierektor grundutbildning

Univ lektor Lasse Wingård

08-790 90 77

lw@kth.se

Studierektor forskarutbildning

Univ lektor Daniel T Semere

08-790 74 83

danielts@kth.se

   
Innehållsansvarig:info@iip.kth.se
Tillhör: Industriell produktion
Senast ändrad: 2018-10-09