Industriell produktion

Ämnesområdet

Industriell produktion behandlar framtagning av konkurrenskraftiga produkter med rätt kvalité, på ett kostnads- och resurseffektivt sätt. Det kan röra sig om enkla, vardagsnära produkter eller komplexa tekniska system och anläggningar. För professionell utveckling av produktionssystem, det må gälla system för produkter som mobiltelefoner, pacemakers eller lastbilar, krävs gedigen kunskap om produkterna, om tillverkningsprocesser, utrustningar och stödsystem, samt om hur människor verkar i en effektiv organisation.

Arbetsmarknad

I en globaliserad värld är produktion och handel med varor och tjänster strategiska faktorer för en hög levnadsstandard. Civilingenjörer från Industriell produktion har goda framtidsutsikter med en arbetsmarknad som spänner över allt från traditionell industri och logistikföretag, till konsultfirmor och forsknings- och utvecklingsföretag i hela världen. Framtida arbetsuppgifter kan därför variera från att delta i och leda införande av teknik och system för att förbättra kvalitet, effektivitet, informationshantering eller arbetsorganisation, till att ansvara för inköps- och försäljningsorganisationer.