Håkan Kullvén

Håkan Kullvén

Universitetslektor 
Mobil: 
073 500 45 80  
Telefon: 08 790 60 52
E-post: hakan.kullven@indek.kth.se  
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30 , Rum: 365

Kort Biografi 

Håkan Kullvén är universitetslektor i industriell ekonomi, med ekonomistyrning som specialisering samt insitutionens studierektor. Hans forskning fokuserar relationen mellan arbetstillfredsställelse för den anställde, lönsamhet för ägaren, och kundtillfredsställelse. Han är också intresserad av hur ekonomistyrning används av och upplevs av verksamhetens controller; vilka typer av verktyg används, varför, och hur?

Hans huvudsakliga intresseområden är:

 • Clickers i undervisningen
 • Ekonomistyrning
 • Tjänstekvalitet
 • Arbetstillfredsställelse
 • Utvecklingen av ekonomisk styrning

Han har publicerats i International Journal of Service Industry Management. Han är också författare till ett antal böcker vilka har publicerats på Liber.

Håkan Kullvén har tidigare varit anställd på Universitetet i Karlstad och på Södertörns Högskola. Han har också varit anställd inom andra fält än universitetsvärlden, t.ex. som controller och som revisor. Han har en filosofie doktorexamen från Göteborg, 1994, med avhandlingen “Ekonomisk styrning ur ett tjänsteperspektiv.

Håkan Kullvén har över 25 års erfarenhet av undervisning, med bl.a. kurser inom; Ekonomistyrning, industriell ekonomi, tjänstekvalitet, turism, produktionsekonomi, och redovisning och revision. Fyra gånger har han fått studenternas pris som årets lärare: år 1991 för samhällsvetenskaperna vid Högskolan i Karlstad, 1993 Högskolan i Karlstad, 2000 i Södertörns Högskola, och 2006 för industriell ekonomi vid KTH. Han undervisar och konsultar även för företag, kommuner och landsting.

Aktuell forskning 

 • EIS, Executive Information Systems, i universitet
 • PMS, Performance Management Systems, i utvecklingsländer
 • KPI, Key Performance Indicators, för kostnadsdrivare

Aktuell undervisning 

Kursansvarig och huvudlärare för:

 • ME1003 Industriell ekonomi i period 1 (engelska), 2, 3 och 4

Deltar i:

 • ME1305 Introduktion till industriell ekonomi
 • ME1005 Industriell ekonomistyrning
 • ME200X Examensarbete

Curriculum Vitae