Mats Engwall

Mats Engwall

Professor
Telefon: 08 790 61 16
E-post: mats.engwall@indek.kth.se
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30, Rum: 345

Kort Biografi

Mats Engwall är sedan år 2008 femte innehavare av professuren i Industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan (Sveriges äldsta inom området, inrättad 1940). Hans forskning kretsar kring samtidens neo-industriella produktionsformer, t.ex. projektbaserat management, tjänsteproduktion och tjänsteinnovation, ledning av industriell forskning och produktutveckling av varor och tjänster, ledning av distribuerade produktionssystem samt det moderna ingenjörsarbetets organisering.

Mats är publicerad i bl.a. Harvard Business Review, Research Policy, Organisation Studies, Scandinavian Journal of Management samt International Journal of Project Management. Hans doktorsavhandling Jakten på det effektiva projektet (Nerenius & Santerus, 2 uppl. 1999) har använts som lärobok i projektledning vid ett stort antal universitet och högskolor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Avhandlingen har genom åren sålts i över 6000 exemplar och finns fortfarande att köpa i bokhandeln.

Mats har en bakgrund som civilingenjör i Flygteknik (KTH 1987) och teknologie doktor i Industriell ekonomi och organisation (KTH 1995); gästforskare vid Stanford University, forskningsledare i Fenixprogrammet (1998-2002); docent (2002) och tf professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (2003-2005); gästprofessor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet samt chef för enheten för Arbetslivsutveckling på Verket för Innovationssystem (VINNOVA) (2005-2008).

Aktuella KTH-uppdrag:

 • KTHs Fakultetsråd, leadmot
 • KTHs Utbildningsutskott, ledamot
 • Doktorsprogrammet i Industriell ekonomi och organisation, programansvarig
 • Erasmus Mundus Joint Doctoral Programme European Doctorate in Industrial Management (EDIM), Programme Coordinator

Aktuell forskning

För närvarande bedriver Mats Engwall forskningsprojekt i samarbete med företag som Scania, Ernst & Young, Technia, SEB, Achieve Global, Logica, Grontmij, IBM, AstraZeneca och Stockholms Läns Landsting. Han har genom åren haft forskningsfinansiering från bl.a. VINNOVA, LE Lundbergs stiftelse, Handelsbankens forskningsstiftelser, Rådet för Arbetslivsforskning, Trafikverket, Bombardier och Telenor.

Pågående forskningsprojekt:

Service Innovation and Operations Management

 • Konkurrenskraftigt tjänstearbete (KUTA), finansierat av VINNOVA
 • Teknikkonsultföretagens affärsstrategier, i samarbete med KTH Executive School
 • Operations Strategy in Health Care, i samarbete med Stockholms Läns Landsting
 • Disruptive Innovation in Large Technical Systems, finansierat av Scania, Energimyndigheten, mfl

Management of Industrial Research and Innovation

 • Läkemedelsutvecklingens dynamik (Drug R&D Management), i samarbete med AstraZeneca
 • Productivity in R&D, i samarbete med Scania
 • Kreativ på beställning, finansierat av VINNOVA

Project Based Management

 • Strategies and Structures of Project Based Organizations

Aktuell undervisning

 • Forskningsprocessen: introduktion till doktorandstudier i Industriell ekonomi och organisation
 • Seminarieledare och examinator för examensarbeten på masternivå i Industriell ekonomi.

Aktuella externa uppdrag

 • Vetenskapsrådets, ledamot av Utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK)
 • Innventia AB, styrelseledamot
 • Institute of Management of Technology (IMIT), research fellow
 • Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), ledamot av avdelning VI Företagande och ledarskap
 • Svenska Projektakademien, ledamot

Curriculum Vitae

Kort CV på Engelska (pdf 189 kB)

Till sidans topp