Gustav Martinsson

Lektor
Telefon: 08 790 6962
E-post: gustav.martinsson@indek.kth.se
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30, Rum: 615

Kort Biografi

Gustav Martinsson är forskare i nationalekonomi med specialisering mot finansiering, innovation och tillväxt. Hans forskning kan sägas falla inom ramen för där finansiell ekonomi och nationalekonomi möts.

Hans forskningsintresse är:

  • Finansiering av entreprenörskap och innovation.
  • Finansieringssvårigheter och tillgång till kapital för tillväxtföretag.
  • Realekonomin och s.k. skill-biased technological change

Han har publicerat i Journal of Finance, European Economic Review och Journal of Banking and Finance. Utöver detta har han även arbetat deltid i Företagsskattekommittén under finansdepartementet och just nu som expert i utredningen Skatteregler för incitamentsprogram, även denna under finansdepartementet.

Aktuell forskning

  • Financing Constraints in the Crisis: Evidence for a Temporary Lending Program in Sweden. (with Brown J.R., and Thomann, C.)
  • Payout Taxes, Costly External Finance, and Long-Run Investment. (with Brown, J. R.)
  • The Real Consequences of Corporate Transparency: Evidence from R&D Activity. (with Brown, J. R.)
  • What Promotes Innovation? (with Brown, J. R.)
  • Is the Rise of the Financial Sector Really That Astonishing? (with Brown, J. R.)

Aktuell undervisning

Gustav Martinssons undervisning innefattar kurser i finansiell ekonomi vid både KTH och handelshögskolan.

Curriculum Vitae

CV på engelska (pdf 118 kB)

Till sidans topp