Kristina Nyström

Universitetslektor, docent
Telefon: 08 790 95 98
E-post: kristina.nystrom@indek.kth.se
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30, Rum: 617

Kort Biografi

Kristina Nyström är lektor och docent i nationalekonomi med inriktning på entreprenörskap och näringslivsdynamik vid avdelningen entreprenörskap och innovation vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH.  Kristina är i sin forskning studerar Kristina näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag.  Forskningen har ett regionalt eller institutionellt perspektiv. 

Hennes forskning behandlar:

  • Företagsdynamik i form av nyetablering, expansion, kontraktion och nedläggning av företag.
  • Näringslivsomvandling och dynamik ur industriellt och regionalt perspektiv.
  • Institutionella aspekter av entreprenörskap och företags dynamik.

Kristina Nyström har publicerat artiklar i tidskrifter som Small Business Economics, Public Choice, Labour, Industry Competition and Trade, Empirica och Annals in Regional Science.

Kristina Nyström disputerade 2006 i Nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.  Hon har en Fil mag. i nationalekonomi från Linköpings Universitet. Kristina Nyström  är även forskare vid forskningsinstitutet Ratio i Stockholm.

Aktuell forskning

  • Arbetskraftsrörlighet och entreprenörskap
  • Nedläggningar  av företag
  • Institutioner och entreprenörskap

Aktuell undervisning

Kristina undervisar och är kursansvarig för följande kurser:

  • ME2704 Industrial Dynamics
  • ME2719 Innovation and Entrepreneurship
  • ME271X Degree Project in the Economics of Innovation and Growth

Curriculum Vitae

  Kort CV på Engelska (pdf 8 kB)

Till sidans topp