Charlotte Holgersson

Charlotte Holgersson

Forskare, Docent 
Telefon: 08 790 67 71 
E-post: charlotte.holgersson@indek.kth.se  
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30 , Rum: 253

Kort Biografi 

Charlotte Holgersson är Ekonomie doktor och Docent i Genus, organisation och ledning. Hon är verksam i skärningspunkten mellan organisationsteori och genusteori och intresserar sig för utforskandet av könsordnande processer i organisationer, med särskilt fokus på ledarskap, förändringsarbete och sexualitet. Ett av hennes främsta fokusområden under åren har varit återskapandet och förändringen av mansdominansen på ledande positioner i organisationer.

Charlotte har ett nära samarbete med kollegor inom forskargruppen Fosfor som leds av professor Anna Wahl. Gruppen har publicerat en rad olika böcker och artiklar och samarbetar med andra forskare och liknande forskargrupper inom området organisation och genus i Europa. Charlotte är medförfattare till boken Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön som publicerades 2001 och i en omarbetad version 2011.

År 2003 försvarade Charlotte sin doktorsavhandling Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit gästforskare vid the Council of Women World Leaders, John F. Kennedy School of Government, Harvard University (www.worldleaders.org) och vid Scancor (Scandinavian Consortium for Organizational Research), Stanford University (www.scancor.org).

Parallellt med sin forskning är Charlotte sedan 2008 sakkunnig åt KTH:s vice-rektor för fakultetsförnyelse och jämställdhet, Professor Gustav Amberg. I denna roll har hon medverkat i utvecklingen av KTH:s karriärsystem och jämställdhetsarbete.

Charlotte är projektledare för Harriet 2.0, ett jämställdhetsprojekt inom VINN Excellence Centret Hero-m ( www.hero-m.mse.kth.se) som är en fortsättning på projektet Harriet – Tillämpad genusforskning vid Hero-m som finansierades 2009-2012 av VINNOVA. Vidare är hon också involverad i två andra forskningsprojekt:

Eivor & Mai – Ett forsknings- och utvecklingsprojekt för jämställdhetsarbete med ett maktperspektiv (VINNOVA, 2014-2015) tillsammans med Prof. Anna Wahl, KTH.

”What is going on? Inquiries into the contradictions of leading cultural diversity” (Ragnar Söderbergs Stiftelse, 2014-2018) tillsammans med projektledaren Laurence Romani, lektor vid Handelshögskolan I Stockholm, och Sara Louise Muhr, lektor vid Lunds universitet och Copenhagen Business School.

Charlotte har undervisat i kurser på olika nivåer, främst inom organisation, ledarskap och genus och hon har även blivit inbjuden som gästföreläsare inom andra program på andra universitet och högskolor. Hon har också varit involverad i jämställdhetsarbete och ledarutvecklingsprogram.

Hon är sedan 2012 ordförande för Sveriges Genusforskarförbund (http://www.genusforskning.org/) och har tidigare har varit styrelsemedlem i Föreningen Forum för Feministisk Forskning (www.feministiskforskning.se), ordförande och styrelsemedlem för kulturtidskriften bang (www.bang.se) och medlem i styrgruppen för det svenska nätverket inom European Women’s Management Development International network (www.ewmd.org). Hon är för närvarande medlem styrelsens för SULFS lokala avdelning på KTH och sitter i det vetenskapliga rådet för tankesmedjan, Fores (www.fores.se).

Några av Charlottes senaste publikationer är: Holgersson, C. (2013) Recruiting managing directors – doing homosociality. Gender, Work & Organization; and Tienari, J., Meriläinen, S., Holgersson, C., & Bendl, R. (2013) And then there are none: on the exclusion of women in processes of executive search. Gender in Management.

Hon är för närvarande med-redaktör för ett special nummer på temat Diversity, Diversity Management and Identity in Organizations för tidskriften Equality Diversity and Inclusion. Charlotte medverkar kontinuerligt vid olika nationella och internationella konferenser och sammankallar särskilda spår som vid Gender, Work & Organization (2012, 2014), EGOS (2013), NFF (2011), och den nationella genusforskarkonferensen g14. Vidare är Charlotte reviewer för tidskrifter såsom Gender, Work & Organization och Scandinavian Journal of Management och medlem i redaktionsrådet för tidskriften Organization.

Aktuell forskning 

Harriet 2.0, ett jämställdhetsprojekt inom VINN Excellence Centret Hero-m ( www.hero-m.mse.kth.se)

Eivor & Mai – Ett forsknings- och utvecklingsprojekt för jämställdhetsarbete med ett maktperspektiv (VINNOVA, 2014-2015) tillsammans med Prof. Anna Wahl, KTH.

”What is going on? Inquiries into the contradictions of leading cultural diversity” (Ragnar Söderbergs Stiftelse, 2014-2018) tillsammans med projektledaren Laurence Romani, lektor vid Handelshögskolan I Stockholm, och Sara Louise Muhr, lektor vid Lunds universitet och Copenhagen Business School.

Aktuell undervisning 

  • Leadership in Cross-Cultural Context (ME2043)
  • Ledarskap och makt i industriella organisationer:genusperspektiv och aspekter på mångfald (ME2075)
  • Management: Traditioner, teorier och trender (ME2305)
  • Perspektiv på Industrial Management (ME2501)
  • Verksamhetsanalys och yrkesroller (ME2084)

Curriculum Vitae  

Kort CV på Engelska (pdf 75 kB)

Publikationer

Publikationslista på Engelska (pdf 102 kB)
 

Urval av refereegranskade publikationer från DIVA 

Den sida du försökte nå existerar inte.

Urval av övriga publikationer från DIVA  

Den sida du försökte nå existerar inte.

Till sidans topp